Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Kvalitetsavvikelserna i Olkiluoto 3 korrigeras

Kvalitetsavvikelserna i Olkiluoto 3 korrigeras

29.5.2007

Det har fortsättningsvis getts uppgifter till offentligheten att man skulle ha iakttagit över tusen säker-hetsbrister under bygget av Olkiluotos nya kärnkraftverk. Det handlar om en missuppfattning.

Under byggandet av Olkiluoto granskar kvalitetspersonal i både Industrins Kraft (TVO) och leverantören Areva systematiskt de apparater och strukturer som är under tillverkning samt den tillverkande industrins verksamhet i allmänhet. Som ett resultat av granskningen har man hittills rapporterat ca tusenfemhundra fall - avvikelser i kvalitet - där strukturernas eller verksamhetens kvalitet inte motsvarat fastslagna krav. Syftet med rapporteringen är att få den avvikande saken, apparaten eller produkten att motsvara ursprungliga krav.

Avvikelser i kvalitet klassas i produktavvikelser och verksamhetsavvikelser. Man har iakttagit under femhundra produktavvikelser och kring tusen verksamhetsavvikelser. Av de iakttagna avvikelserna är under tvåhundra produktavvikelser och lite under fyrahundra verksamhetsavvikelser ouppklarade.

Huvuddelen av produktavvikelserna är små och lätta att korrigera. Ett typiskt exempel är ett fel i svetsningen som iakttagits med ultraljud, vilket korrigeras genom att öppna fogen och svetsa om den. Ett annat exempel är en kabelskada, som korrigeras genom att byta ut kabeln. En del av avvikelserna kräver ingen reparation eftersom de kan godkännas med trovärdiga kalkyler eller ytterligare tester. Ett exempel på dessa är små avvikelser i en apparats väggstyrka.

TVO och Strålsäkerhetscentralen har i offentligheten rapporterat de viktigaste enskilda produktavvikelserna. Till dem hör bl.a. en alltför stor andel vatten i bottenplattans betong, för breda svetsfogar i reaktorbyggnadens stålbeklädnad i strid med instruktionerna, en alltför stor grynstorlek i huvudrörverkets material och planeringsfel i turbinbyggnaden. I fall av betydande avvikelser har produkten reparerats eller tillverkats helt och hållet på nytt, eller i vissa fall har man gjort extra granskningar och tester för att påvisa att produkten uppfyller kraven.

Verksamhetsavvikelser är brister som iakttagits i företagens kvalitetskontroll . Man har konstaterat brister bl.a. i att påvisa personers eller organisationers kompetens på basen av sakliga intyg. Därtill har man iakttagit att man inte arbetat enligt slutligt godkända planeringsdokument och instruktioner för tillverkning, utan att man utgått från äldre versioner av samma dokument. Det är också en verk-samhetsavvikelse att man inte gett arbetarna särskild skolning i kärnbranschens säkerhetskrav. För verksamhetsavvikelsernas del har man oftast krävt att bristerna korrigeras innan entreprenören i fråga påbörjat sin verksamhet i bygget av Olkiluotos kärnkraftverk.