Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Kärnsäkerhetsmyndigheterna i Finland, Frankrike och Storbritannien: En gemensam deklaration gällande EPR-automation

Kärnsäkerhetsmyndigheterna i Finland, Frankrike och Storbritannien: En gemensam deklaration gällande EPR-automation

2.11.2009

Finlands, Frankrikes och Storbritanniens kärnsäkerhetsmyndigheter kräver att säkerhetssystemen som bygger på automation i EPR-kärnkraftverk måste förbättras jämfört med den ursprungliga planen. EPR-kraftverk byggs som bäst vid Olkiluoto i Finland och i Flamanville i Frankrike. I Storbritannien behandlar myndigheterna en tillståndsansökan för en EPR-anläggning.

Strålsäkerhetscentralen (STUK), Franska ASN (L’Autorité de sûreté nucléaire) och Storbritanniens HSE (Health and Safety Executive) har tillsammans begrundat problemen med de automationsbaserade systemen i kärnkraftverk av typen EPR. Gemensamma diskussioner om problemen med automationsplaneringen har förts experter emellan under åren 2008 och 2009. Samarbetet med ASN beträffande automationsplaneringen inleddes redan år 2004.

Upptäckterna i de olika länderna pekar i samma riktning även om det finns skillnader länderna emellan i det sätt som planerarna föreslagit att automationssystemen används. Trots skillnaderna är myndigheternas mål med samarbetet att garantera att EPR-anläggningarna är så säkra som möjligt.

I EPR säkerhetssystem är det väsentligt att principen om oberoende förverkligas. Automationssystemen som sköter om anläggningens säkerhet då något går fel får inte vara beroende av systemen som är i bruk då anläggningen fungerar normalt. I den ursprungliga planen finns det kopplingar mellan systemen som myndigheterna inte godkänner.

Kärnkraftverkens tillståndsinnehavare och anläggningsleverantören Areva svarar för myndigheternas krav skilt i varje land.  

Som ett resultat av diskussionerna gällande automationssystemen i EPR-anläggningar har Finlands, Frankrikes och Storbritanniens myndigheter tillsammans författat en deklaration på åtta punkter.    

Viranomaisten yhteinen lausunto EPR-laitoksesta
Joint Regulatory Position Statement on the EPR Pressurised Water Reactor