Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Olkiluoto 3

Industrins Kraft Abp inledde i slutet av 1990-talet utredningar för att bygga en ny anläggning i kärnkraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne och ansökte om statsrådets principbeslut i november 2000. I februari följande år gav STUK en preliminär säkerhetsbedömning för statsrådets principbeslut, i vilken den bedömde de preliminära planerna för anläggningen och lyfte fram de viktigaste säkerhetsfrågorna. År 2002 gav statsrådet ett positivt principbeslut, som bekräftades av riksdagen.

Kärnkraftsverksenheten Olkiluoto 3 utifrån.

I början av 2004 ansökte Industrins Kraft om byggnadstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2005. I juni samma år började man bygga den tredje kraftverksenheten på Olkiluoto. Anläggningsenheten, som byggts bredvid enheterna OL1 och OL2 i den västra änden av ön Olkiluoto, är en tryckvattenanläggning av typen EPR, som grundar sig på tredje generationens fransk-tyska tryckvattenreaktor (European Pressurised Water Reactor). När anläggningen blir färdig kommer dess nettoeffekt att vara cirka 1 600 megawatt. Effekten är lite större än vid de största kärnkraftverksenheterna hittills. Enligt kraftverksleverantörens uppdaterade tidtabell börjar den regelbundna elproduktionen vid anläggningsenheten i januari 2020.

Olkiluoto 3-enhetens drifttillstånddokument i mappar vid STUK.

Industrins Kraft ansökte om driftstillstånd hos Finlands regering på våren 2016. Industrins Kraft kan ladda reaktorn vid kraftverket med kärnbränsle först när statsrådet har beviljat anläggningen driftstillstånd.

STUK har övervakat och granskat byggandet och provdriften av anläggningen samt Industrins Krafts förberedelser för den kommande driften. STUK informerar om övervakningen i sina tertialrapporter.

STUK:s inspektör i arbete.

Kraftverket ägs av Industrins Kraft Abp (TVO) och levereras av ett konsortium som bildats av Areva NP och Siemens AG.

Anläggningsenhet Byggnadstillstånd har beviljats Nettoeleffekt,
(netto, MW)
Typ,
leverantör
Olkiluoto 3 17.2.2005 cirka 1600 Tryckvattenreaktor (PWR),
Areva NP