Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar osioetusivu

I Finland byggs just nu en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle vid Olkiluoto. Byggnadstillstånd har hittills inte beviljats för det planerade kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki.

När en ny kärnteknisk anläggning planeras ska den som ansöker om tillstånd först utarbeta en miljökonsekvensbedömning, MKB. Sedan kan sökanden ansöka hos statsrådet om principbeslut i enlighet med kärnenergilagen, därefter byggnadstillstånd och till sist driftstillstånd. Samma tillståndsprocess gäller även för slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.

STUK övervakar att nya anläggningar uppfyller säkerhetskraven. Under olika skeden i tillståndsprocessen för nya anläggningar utarbetar STUK bedömningar och utlåtanden om projektens säkerhet.

Statens tekniska forskningscentral (VTT) är på väg att inleda avveckling och nedmontering av Finlands första kärnreaktor, dvs. forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo. STUK övervakar även strålnings- och kärnsäkerheten under avvecklingsskedet.

Osion etusivun kuvanosto Kärnkraftverksprojekt

Ett kärnkraftverk under konstruktion.

Kärnkraftverksprojekt

Finlands femte kärnkraftverksenhet är i Olkiluoto och byggandet av Finlands sjätte kärnkraftverk, i Pyhäjoki, är under planering.

Beslut angående kärntekniska anläggningar

Osion etusivun kuvanosto Inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Längdprofil av Posivas inkapslingsanläggning, visualisering.

Inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Byggandet av en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle planeras vid Olkiluoto.

Inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Osion etusivun kuvanosto Otaniemis forskningsreaktor

VTT:s byggnad i Otaniemi.

Otaniemis forskningsreaktor

VTT slutade att använda forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo i juni 2015, och reaktorn stängdes av permanent. VTT bereder en driftstillståndsansökan för reaktorns avveckling.

Avveckling av forskningsreaktorn