Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Exponeringen kan minskas med enkla metoder

Exponeringen kan minskas med enkla metoder

Mobiltelefonernas effekter på hälsan är tillsvidare förknippade med viss osäkerhet. Därför rekommenderar STUK att man undviker onödig exponering för strålningen från mobiltelefoner. Det är bra att begränsa i synnerhet barns exponering, eftersom den exponering de utsätts för under sin livstid är längre än för personer som börjar använda mobiltelefoner i vuxen ålder. Dessutom finns det synnerligen knapphändig forskningsinformation som gäller barn. Rekommendationen gäller inte den svaga exponering som basstationerna förorsakar, eftersom det inte finns några vetenskapligt hållbara bevis på att denna exponering är skadlig för hälsan.

Bra att veta:

  • Strålningen som riktas mot huvudet och kroppen kan minskas genom att använda handsfree eller högtalarfunktion på så sätt att telefonen ligger på bordet.
  • Vid dålig täckning, till exempel i ett slutet utrymme såsom en bil, avger enheten mycket starkare strålning än vid bra täckning.
  • Om man delar en smarttelefons nätanslutning med andra enheter, till exempel en bärbar dator (s.k. internetdelning), lönar det sig att lägga telefonen exempelvis på bordet i stället för i fickan.

Har du frågor?

Ta kontakt: