Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefoner och basstationer -osioetusivun ingressi

Datatrafiken mellan mobiltelefonen och basstationen sker med hjälp av radiovågor. En del av radiovågornas energi absorberas av kroppen, eftersom mobiltelefonen används nära kroppen. Vid basstationer i ett stort täckningsområde används betydligt högre sändningseffekter än i mobiltelefoner. De högeffektiva antennerna bör monteras så att utomstående inte kan komma åt dem under normala förhållanden.

5G-nätet och strålsäkerheten

Mobiloperatörerna marknadsför för konsumenter och företag allt snabbare trådlösa datakommunikationsförbindelser med den nyaste generationens 5G-mobiltelenät. Den nya tekniken har också väckt diskussion om strålsäkerhet. Gränsvärdena innebär ett skydd mot hälsoeffekter såväl vid kortvarig som långvarig exponering. Människor behöver alltså inte oroa sig för den strålningsexponering som 5G-nätet orsakar.