Livsmedel och dricksvatten Livsmedel och dricksvatten
Livsmedel och dricksvatten

Mjölk

De livsmedel som människorna använder mest är lantbruksprodukter. I näringskedjan flyttas radioaktiva ämnen i miljön effektivt till mjölken via foder. Det används mycket mjölk, och därför är det viktigt att följa upp radioaktiva ämnen i mjölken.

Proverna samlas in i mejerier i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Riihimäki och Seinäjoki. Proverna samlas in varje vecka. På STUK kombineras proverna månadsvis och kvartalsvis, varefter de analyseras.

Cs-137-halterna i mejerimjölk är högre på områden med det största nedfallet på grund av Tjernobylolyckan. Cs-137-halterna i mjölk ligger nästan på samma nivå som före kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. De observerade halterna är lägre än en tusendel av den åtgärdsnivå och livsmedelshandelns gränsvärde (1 000 Bq/l) som tillämpas inom Europeiska unionen i situationer efter strålningsolyckor (87/3954/Euratom, 89/2218/EEC).