Livsmedel och dricksvatten Livsmedel och dricksvatten
Livsmedel och dricksvatten

Livsmedelskontroll och maximivärden för livsmedel

Livsmedelskontroll och maximivärden för livsmedel

Livsmedelsverket leder och utvecklar livsmedelskontrollen i hela Finland. STUK övervakar radioaktiviteten i livsmedlen. Genom livsmedelsövervakning säkerställer STUK att produkterna med tanke på strålningen är säkra att användas av människorna. Övervakningen av livsmedlens och vattnets radioaktivitet är en del av miljöns strålövervakning. Resultaten ger även information om möjliga strålningssituationer.

De viktigaste livsmedelsgrupperna med tanke på strålningen är naturprodukter och dricksvattnet. Naturprodukter är bär, svampar, kött och vilt som skaffas från skogen samt insjöfiskar. Med tanke på näringen är även jordbruksprodukter en viktig livsmedelsgrupp. Man har under årtionden genomfört omfattande utredningar om hur radioaktivt nedfall hamnat i dessa produkter. Vid behov kan man förutspå de tidsbundna ändringarna i radioaktiviteten inom de olika produktgrupperna med hjälp av informationen om nedfallssituationer. 

Maximivärden för livsmedel

Haltgränsen för cesium-137 i livsmedel som importeras till EU-området är i kommissionens förordning 600 becquerel per kilo (Bq/kg) (förordningen 733/2008, förordningen gäller till slutet av mars 2020 genom förordningen 1048/2009). Enligt rekommendation av EU:s kommission ska denna samma haltgräns efterföljas inom EU-områdets marknader för naturliga livsmedel (rekommendation 2003/274/Euratom).

Bestrålning av livsmedel

Livsmedel kan bestrålas för att förbättra deras hållbarhet. Livsmedlens radioaktivitet och bestrålning är två skilda saker. Bestrålningen gör inte livsmedlen radioaktiva. Livsmedelsverket leder och styr övervakningen av bestrålade livsmedel. I Finland övervakar Tullaboratoriet importen av sådana livsmedel.