Stråldosen som fås från livsmedlen är liten

Stråldosen som fås från livsmedlen är liten

Stråldosen beskriver den skada som de radioaktiva ämnena orsakar. Ju fler livsmedel som innehåller radioaktiva ämnen man äter och ju högre halterna i dem är, desto större dos får man. 

Livsmedlens naturliga radioaktivitet orsakar finländarna årligen en stråldos på sammanlagt 0,3 millisievert. Dricksvattnet som tas ur borrade brunnar orsakar användarna en dos som är ungefär lika stor som dosen orsakad av livsmedel. Användare som dricker vattenverksvatten och grundvatten får en ännu mindre dos. Med naturlig radioaktivitet avses alla radioaktiva ämnen som av naturen förekommer i miljön, så som kaliumisotopen K-40, uran, torium och deras sönderfallsprodukter. Strålbelastningen som orsakas av konstgjorda, dvs. av människan skapade, radioaktiva ämnen är under 10 procent av detta, cirka 0,02 millisievert.

Största delen av dosen orsakad av cesiumet i maten kommer från livsmedel som fås från naturen. Fisk, skogsbär, svampar och kött från viltdjur orsakar cirka 80 procent av dosen som fås från näringen, renköttet står för cirka fem procent och jordbruksprodukterna för cirka 15 procent. En person som äter många ekologiska produkter kan från livsmedlen få en stråldos som är tiofaldig jämfört med den genomsnittliga konsumenten.

Finländarnas strålningsexponering har inte endast följts upp genom livsmedelsmätningar utan även med direkta luftmätningar. Efter olyckan i Tjernobyl har man mätt den grupp av människor som bor i området för det högsta nedfallet, största delen av dessa människor använder rikligt med livsmedel från naturen. Den genomsnittliga cesiumdosen orsakad av livsmedel som denna grupp utsätts för är cirka 0,1 mSV, variationen är 0,01-0,5 millisievert om året.

I all mat finns även naturens egna radioaktiva ämnen. Det mest betydande är kalium-40. Naturens radioaktiva ämnen i näringen orsakar en dos på i genomsnitt 0,3 millisievert om året.

Intag av Cs-137 och Sr-90 från mat år 2018.

Stad

Provtagningsdag

Cs-137 (Bq/dygn) mat

Sr-90 (Bq/dygn) mat

Helsinfors 1.10.2018 0,55 0,38
  2.10.2018 0,21  
  3.10.2018 1,07  
  4.10.2018 0,29  
  5.10.2018 0,29  
  6.10.2018 0,22  
  7.10.2018 0,31  
Rovaniemi 8.10.2018 0,20 0,33
  9.10.2018 0,05  
  10.10.2018 0,05  
  11.10.2018 0,22  
  12.10.2018 0,12  
  13.10.2018 0,14  
  14.10.2018 0,28  
Tammerfors 8.10.2018 0,17 0,37
  9.10.2018 0,55  
  10.10.2018 0,16  
  11.10.2018 4,57  
  12.10.2018 0,15  
  13.10.2018 0,63  
  14.10.2018 0,07  

 

Intag av Cs-137 och Sr-90 från dryck år 2018.

Stad

Provtagningsdag

137Cs (Bq/dygn) dryck 90Sr (Bq/dygn) dryck
Helsingfors 5.10.2018 0,16 0,02
Rovaniemi 10.10.2018 0,32 0,02
Tammerfors 16.10.2018 0,20 0,01

 

Radioaktiviteten i livsmedel övervakas även genom att en gång om året köpa olika naturprodukter, som bär, svamp, vilt och fisk, i livsmedelsaffärer i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.

Cs-137-halter (Bq/kg) i prover som skaffats i livsmedelsaffärer år 2018.

Livsmedel    

137Cs, Bq/kg (antal prover inom parentes)

 

Helsingfors

Tammerfors Rovaniemi
älgkött 5 ― 15 (4) 8 ― 38 (3) 9 ― 16 (2)
hjortkött 92 (1)
renkött 35 ― 52 (2)
vildsvinkött 19 ― 680 (3) 17 ― 708 (4)
skogsbär 2 ― 269 (9) 11 ― 33 (3) 3 ― 25 (8)
svampar 5 ― 135 (12) 1 ― 400 (10) 25 ― 40 (3)
insjö- och alvfisk 8 ― 150 (8) 2 ― 66 (6)
bräckvatten- och havsfisk 8 ― 14 (2) 4 ― 17 (3)
odlad fisk (havs- och insjövattenbassänger)

 

Kontakt

Inga sökresultat