Lasrar Lasrar
Lasrar

Varför kan laser vara farligt?

Varför kan laser vara farligt?

Laserstrålens räckvidd i luften är mycket lång eftersom den inte sprider sig och inte går sönder som vanliga ljusstrålar. Laserstrålen är farlig eftersom man kan rikta en stor mängd energi mot en mycket liten punkt. Laserstrålningens effekt minskar mycket långsamt då avståndet växer.

Till exempel inom kirurgin och industrin används operationslaserns starka stråle för att bränna eller förånga vävnad eller annat material. Därför kan en stark laserstråle som av misstag träffar ögat eller huden orsaka bestående skador. I synnerhet laser som fungerar på samma våglängdsområde som synligt ljus och närinfrarödstrålning kan orsaka bestående skador i näthinnan.

En röd laserprick i mörkret.

Laserstrålning tränger inte djupt in i vävnaden och därför riktas dess skadeffekter nästan helt mot huden och ögats olika delar. Då strålen träffar ögat kan den vara farlig. En laserstråle som träffar ögat kan skada näthinnan permanent eftersom laserstrålen fokuseras till en ytterst liten punkt på näthinnan. Denna punkt träffas då av en stor mängd energi som bränner näthinnans celler så svårt att de inte kan läkas.

Största delen av de skador laser orsakar i vävnader beror på värmeeffekten. Laserstrålningens energi absorberas i vävnaderna, vilket kan orsaka en lokal och mycket kraftig uppvärmning. Värmeskadornas omfattning och allvarlighet varierar från rodnad till allvarliga brännskador.

Det viktigaste säkerhetskravet är att man inte får rikta laserstrålen mot människor. Då man använder laserapparater måste man följa de installerings- och bruksanvisningar samt andra säkerhetsföreskrifter som finns.

Har du frågor?

Ta kontakt: