Lasrar Lasrar
Lasrar

Lasrar i optiska kablar

Lasrar i optiska kablar

I fibernätet har laserstrålningen i regel inneslutits i fibrerna och terminalerna. Sådana system innehåller inga enskilda helheter som kan identifieras som laserapparater och klassificeras på traditionellt sätt. Olika felsituationer, t.ex. att en kabel lossnar eller går sönder, kan dock orsaka en farlig situation där man kan exponeras för laserstrålning också långt ifrån själva källan till strålningen.

Eftersom effekten fördelas mellan flera fibrer i nätet och fiberförstärkare kan användas, är den fara som felsituationen förorsakar beroende av i vilken del av fibernätet felet finns.

Risknivåerna 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4 har definierats för bedömningen av säkerheten hos optiska fibrers placering. En klassificering görs på platser där det är tämligen lätt att förutse att man kommer att exponeras för laserstrålning, till exempel i en situation som beror på en lösgjord kabel eller ett fel förorsakat av en användare samt i samband med att en komponent eventuellt har gått sönder eller lossnat. Laseremissionen bedöms på samma sätt som man bedömer en laserapparats strålningseffekt i klassificeringssyfte.

Placeringarna har också klassificerats enligt åtkomst, dvs. huruvida de är övervakade, har begränsad eller obegränsad åtkomst. En övervakad plats, exempelvis en kopplingscentral, kan endast användas av personer som har fått tillräcklig utbildning i lasersäkerhet och personer som utför underhållsarbeten i systemet. En begränsad plats är en plats som inte är öppen för allmänheten.

De tillåtna risknivåerna för olika platser där optiska fibrer är placerade är följande:

  • risknivåerna 1, 1M, 2, 2M, 3R eller 3B på en övervakad plats
  • risknivåerna 1, 1M, 2, 2M eller 3R på en begränsad plats
  • risknivåerna 1, 1M, 2, eller 2M på en obegränsad plats

Optiska kablar ska ha vederbörliga märkningar så att de kan särskiljas från elkablar. Om fibrerna har flera våglängder ska de bedömas på samma sätt som enskilda laserkällor.

Har du frågor?

Ta kontakt: