Lasrar Lasrar
Lasrar

Laserpekare

Laserpekare

Laserpekare består i regel av batteridrivna laserdioder inkapslade i en penna, som ursprungligen använts som pekpinne vid presentationer och föreläsningar.

De laserpekare som godkänts i Finland fungerar inom våglängdsområdet för synligt ljus och har en maximal effekt på 1 mW (laserklass 2). Ett undantag från detta är AV-apparater vars utrustning inkluderar en 3R-apparat avsedd att användas som laserpekare. Dessa kan ha en maximal effekt på 5 mW. Dessutom krävs det ett typintyg för laserpekare och de måste vara märkta på vederbörligt sätt. Enbart CE-märkning är inte tillräckligt.

Pennformad laserpekare.

Laserpekare är ofta inbyggda i bland annat nyckelringar, ficklampor och LED-lampor. Man ska vara vaksam med sådana kombinationer, eftersom apparaten kan avge en laserstråle eller ofarligt synligt ljus beroende på brytarens position.
 

Laserpekare får inte riktas mot människor och lämpar sig inte för nöjesbruk. En laserpekare med för hög effekt kan förorsaka permanenta ögonskador och även tillåtna laserapparater kan ge upphov till tillfälliga synstörningar såsom bländning, blixtblindhet och efterbilder. Också tillfälliga synstörningar kan beroende på situationen ha ödesdigra konsekvenser till exempel i trafiken. De fall som har behandlats i offentligheten, där bilförare har bländats med laserpekare, har lett till polisutredningar.

Konsumenter bör vara på sin vakt i fråga om laserpekare som säljs på internet. Där kan man hitta laserpekare med för hög effekt som inte är tillåtna i Finland. Effekten kan vara så mycket som hundra gånger högre än vad som är tillåtet. Även apparaternas tekniska uppgifter kan vara bristfälliga eller felaktiga.