Kärnkraftverk Kärnkraftverk
Kärnkraftverk

Så här fungerar ett kärnkraftverk

Så här fungerar ett kärnkraftverk

Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk för elproduktion där värmen uppstår till följd av att kärnan i uranatomer klyvs i en kärnreaktor, det vill säga fission, istället för genom förbränning av vanligt bränsle (t.ex. kol, naturgas, torv). Under lämpliga förhållanden upprätthålls en självgående kedjereaktion av atomklyvningar och möjliggör en kontrollerad värmeproduktion.

Den energi som frigörs genom fissionen hettar upp kärnbränslet och förs vidare till reaktorns kylmedel. Kylmedlet kan antingen gå direkt från reaktorn till turbinerna eller det kan användas för att hetta upp vattnet i en sekundär krets i förångaren. När vattnet förångas får det turbinen att rotera. I turbinen förvandlas ångans värmeenergi till rörelseenergi och med generatorns hjälp vidare till elektricitet.

De vanligaste reaktortyperna i världen är tryckvattenreaktor och kokvattenreaktor. I Finland är Lovisa kärnkraftverks båda reaktorer av typen tryckvattenreaktor. Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 är av typen kokvattenreaktor.

Kontakt

Kontakt