Kärnkraftverk

Användningen av kärnenergi skall vara säker och får inte orsaka skada på människor, miljö eller egendom.

kärkrarftverken i Finland

Kärnkraftverken I Finland

I Finland finns det fyra kärnkraftverksblock, två på Olkiluoto och två i Lovisa.
Läs mera
Kärnsäkerhetstillsynen

Kärnsäkerhetstillsynen

I enlighet med kärnenergilagen ska tillståndsinnehavaren sörja för kärnsäkerheten. Strålsäkerhetscentralen säkerställer genom sin tillsyn att tillståndsinnehavaren tar sitt ansvar.
Läs mera