Kärnavfall Kärnavfall
Kärnavfall

Kärnavfall

Kärnavfall-osioetusivun ingressi

I Finland uppstår det kärnavfall i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk. I enlighet med de allmänna principerna för kärnavfallshantering får slutförvaringen inte orsaka strålning som medför hälsorisker och inte heller annan skada på miljö och egendom.