Gruvor Gruvor
Gruvor

Uranhalter i vattenprov från omgivningen vid Talvivaara gruva

Uranhalter som insamlats i vatten- och andra prover i omgivningen kring Talvivaaragruvan

Strålsäkerhetscentralen övervakar radioaktiviteten i miljön i gruvan i Talvivaara.

Som en följd av ett läckage i gipsfällningsbassängen i Talvivaaragruvan i november 2012 kom en betydande mängd uranhaltigt vatten ut i miljön. STUK övervakar radioaktiviteten i miljön i Talvivaara. STUK tar prover i vatten i gruvområdet och i närmiljön utanför det. Vid behov ges rekommendationer bland annat om användningen av dricksvatten.

Åtgärdsgränsen för uranhalten i dricksvatten är 100 mikrogram per liter. Denna gräns grundar sig på uranets strålningseffekter. Sådant vatten ska inte användas kontinuerligt som matlagnings- och dricksvatten. Övrig användning av vatten behöver inte begränsas på grund av uranhalten. I Finland är uranhalten i ytvatten vanligtvis under ett mikrogram per liter.

Terrafame Oy inspekterar tillståndet i Talvivaaragruvans omgivning. Mätresultaten finns på Terrafame Oy:s egna nätsidor.

Näytteetotot

Total uranmängd i vattnet inom gruvområdet (mikrogram per liter). På bilden visas även vattenläckagets verkningsområde utanför gruvområdet. Hittills har verkningarna i Vuoksens vattendrag synts fram till Kivijärvi. I norr syns verkningarna i Ule älv inte utanför gruvområdet.

Jämförelse av uran i dricksvatten

Totalt uran
µg/l
Totalt uran
Bq/l
 
1 0,03 Halt som i allmänhet förekommer i grundvatten
30 1 Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendation för hushållsvatten Värdet baserar sig på uranets kemiska giftighet.
100 3 Åtgärdsvärdet grundar sig på uranets strålningseffekter. När vattnet används kontinuerligt som dricks- och matlagningsvatten, är den stråldos som detta medför 0,1 millisievert (mSv) per år.  
3000 100 När vattnet används kontinuerligt som dricks- och matlagningsvatten, är den dos som detta medför lika stor som den genomsnittliga årliga stråldosen för finländare (cirka 3,2 mSv).
10 000 300 Om vattnet används under en månad som dricks- eller matlagningsvatten, är den dos som detta medför samma som dosgränsen som ställts för befolkningen i strålskyddslagen, 1 mSv per år.  


 

Kontaktinformation

Kontaktinformation