Beaktande av kraftledningar vid planläggning

Beaktande av kraftledningar vid planläggning

Det lönar sig att ta i beaktande magnetiska fält som orsakas av kraftledningar redan i planläggningsskedet. De rekommenderade värdena för befolkningen hindrar inte byggande alldeles invid ledningsgatans kant i kantzonen. Det lönar sig emellertid att vara försiktig, eftersom man inte har fullständig kännedom om skadliga effekter av långvarig exponering för magnetiska fält.

Man behöver inte ta i beaktande kraftledningarnas magnetiska fält i planläggningen, om lokalen som är avsedd för stadigvarande vistelse är minst 100 m från en 400 kV kraftlednings mittlinje, 70 m från en 220 kV kraftlednings mittlinje och 40 m från en 110 kV kraftlednings mittlinje. Vid närmare planläggning ska det magnetiska fältet utredas enligt kraftledning. Den magnetiska flödestätheten i närheten av en kraftledning beror på ledningens konstruktion och ström. När det gäller dubbelledningsstolpar minskar den magnetiska flödestätheten snabbt då fasledarna placeras på stolparna på rätt sätt. I detta fall kan minimiavstånden vara cirka hälften av vad som nämns ovan.

Långvarig genomsnittlig magnetisk flödestäthet beror på det årliga medelvärdet för kraftledningens ström, vilket kan vara betydligt mindre än den maximala belastningsströmmen. Dessa tekniska data kan begäras av kraftledningens innehavare. I svåra fall kan man begära att STUK ger ett utlåtande om detaljplansutkastet.

Kontakt

Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

  • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988457