Elöverföring och kraftledningar Elöverföring och kraftledningar
Elöverföring och kraftledningar

Elöverföring och kraftledningar

Eldistribution och kraftledningar -osioetusivun ingressi

Kraftledningar ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Det elektriska fältets styrka beror på kraftledningens spänningsnivå och det magnetiska fältets intensitet på strömmen i kraftledningen. Båda fälten avtar snabbt då avståndet ökar.