Husets elkablar och elcentral

Det största magnetfältet i huset finns i närheten av elcentralen. Fältet avtar dock snabbt och redan på ett par meters avstånd ligger det på samma nivå som ett typiskt bakgrundsfält.

I elkablar i ett trefassystem upphäver magnetfälten för ledningar i olika fas i princip varandra, och då finns inget magnetiskt fält kring kabeln. Vissa apparater i hemmet, som datorer, kan orsaka en viss asymmetri i faserna, och då upphäver faserna inte varandra och ett magnetiskt fält uppstår utanför kabeln.  

I gamla elinstallationer användes bara fyra ledningar, dvs. tre fasledare och en nolledare. Då återvänder all elström som kommer till huset via nolledaren och anslutna metallkonstruktioner till inmatningspunkten. Detta kan skapa läckströmmar, som kan orsaka små magnetiska fält omkring husets metallkonstruktioner. I nyare installationer används en jordelektrod som samlar jordningsströmmen och läckströmmar uppstår inte.

I elcentralens stigarledningar går den största elströmmen i huset, och i närheten av dem finns även husets största magnetfält. Alldeles bredvid elcentralen kan det finnas lika stora magnetiska fält som under en kraftledning. Magnetfältet avtar dock snabbt och redan på ett par meters avstånd ligger det på samma nivå som ett typiskt bakgrundsfält. Ingen särskild risk uppkommer nödvändigtvis om man sover nära elcentralen, men för att undvika onödig exponering kan det ändå vara förnuftigt att flytta sängen så att avståndet till elcentralen är ett par meter.

I radhus och höghus finns i allmänhet en gemensam elcentral som också fungerar som mätarcentral. Därifrån går stigarledningarna till bostädernas gruppcentraler, dvs. proppskåp. Det magnetiska fältet bredvid gruppcentralen kan vara lika stort som bredvid elcentralen.

Dela denna sida

Har du frågor? Har du frågor?

Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

  • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988457