Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Strålningen från fjärravläsbara elmätare är liten

Strålningen från fjärravläsbara elmätare är liten

Elmätaren används för att mäta elkonsumtionen i fastigheten. Största delen av elmätarna i Finland har i enlighet med statsrådets förordning (66/2009) bytts ut till fjärravläsbara mätare vid utgången av 2013.

Olika dataöverföringstekniker används för fjärravläsbara elmätare.

I stads- och förstadsområden bildar elmätarna i regel ett mätningsnätverk på cirka etthundra apparater. Från detta skickas elkonsumtionsdata via en hubb till elbolaget via mobiltelefonnätet. Dataöverföringen mellan mätarna och hubben sker trådlöst, över elnätet (så kallad plc-kommunikation, Power line communication) eller via en dataöverföringsbuss. För den trådlösa dataöverföringen kan olika radiotekniker för kortdistans användas. Dataöverföringsbuss kan användas på platser där mätarna ligger nära varandra, till exempel i elcentralerna i flervåningshus.

I glesbygden omfattar mätningsnätverket endast några elmätare som anslutits till en hubb, eller så skickar de enskilda fjärravläsbara mätarna i lägenheterna sina elkonsumtionsdata direkt till elbolaget via mobiltelefonnätet.

Data från de fjärravläsbara mätarna skickas från hubben till elbolaget som en signal av sms-typ oftast en gång per timme eller en gång per dygn. Sändningstiderna är några sekunder åt gången och den största sändningseffekten är i regel 1 watt (W), det vill säga lika stor som för en mobiltelefon. Vid trådlös dataöverföring från mätarna till hubben används en sändningseffekt på högst 50 milliwatt (mW). Både hubben och de enskilda elmätarna strålar endast när de sänder data.

Strålningen från hubbarna kan jämföras med en situation där man skickar ett sms med en mobiltelefon. Den strålningsmängd som en enskild elmätare utstrålar är avsevärt mindre än detta. Elmätaren är placerad i källaren, i ett tekniskt utrymme eller på bostadens vägg, så exponeringen är till och med vid sändning mycket mindre än för en mobiltelefon, som hålls nära kroppen. Redan på ett avstånd av 30 cm från mätaren har strålningen avtagit till en hundradedel. Man behöver inte oroa sig för strålningen från fjärravläsbara elmätare.

Det finns vissa fall, där plc-kommunikationen mellan en fjärravläsbar mätare och hubb har orsakat störningar i funktionen hos viss elutrustning, till exempel dimmers för lampor. Detta orsakar inte extra exponering för radiofrekvensstrålning eller magnetfält, utan det är ett problem med kompatibiliteten mellan olika elapparater. Då finns det skäl att kontakta det bolag som installerat mätaren för att få felet avhjälpt.

Har du frågor?

Ta kontakt: