Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Strålning från brandalarm är inte skadlig

Strålning från brandalarm är inte skadlig

Radioaktivitet utnyttjas även i vissa produkter och då väljer man oftast det minst skadliga ämnet för ändamålet. I brandalarm finns det lite americium 241 som är isolerat i en stålkammare. Strålningen från ett brandalarm är inte skadlig eftersom det finns så lite radioaktivt material som dessutom är skyddad med stålmantel. Brandalarmen som är inte mera i bruk skall behandlas som annat elektroniskt skrot.

Kontakt

Kontakt