Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Radioaktiva ämnen i klockor, kameralinser och ädelstenar

Radioaktiva ämnen i klockor, kameralinser och ädelstenar

Klockors och kompassers ljusfärger kan innehålla tritium, ibland används även prometium 147. Tidigare användes radium 226, men gammastrålaren radium har redan för flera år sedan ersatts med lindrigare betastrålare. I gamla klockor kan det ännu finnas radium. Tritium används i självbelysta navigationsanordningar och i flygplanens exit-skyltar i gasform i en kapsel.

I vissa lampor används små mängder radioaktiva ämnen för att förbättra lampans tändnings- och andra egenskaper. Sådana gasurladdningslampor används huvudsakligen för professionellt bruk och specialbelysning. De används i stora allmänna utrymmen som stadium, järnvägsstationer och köpcentrum. En annan tillämpning är bilarnas xenonlampor. De radioaktiva ämnena som används i lamporna är torium (Th-232), krypton (Kr-85) eller tritium (H-3). Mängden radioaktivt ämne i en lampa är oftast mellan någon bequerel till några hundra bequerel. I praktiken kan radioaktiviteten i lampan inte upptäckas med vanlig strålningsmätare, och lampan orsakar inte användaren någon strålningsexponering.

Radioaktiva ämnen tilläggs i vissa produkter, inte på grund av deras radioaktivitet, utan på grund av andra egenskaper som ämnena har. Naturligt torium som är ett radioaktivt grundämne används på det här sättet för två syften. Linsernas optiska egenskaper förändras i kameror och kikare, och man kan även ge linserna nyanser. I sommarstugor används toriumoxid i Petromax lampor för att ge ljuset dess trevliga färg. Torium hjälper även vid antändningen och det förlänger elektrodernas livslängd då man svetsar. I porslinsindustrin använde man tidigare saltet från uran och torium för att åstadkomma vissa färgnyanser, men det har man senare avstått från nästan helt.

Även ädelstenar kan innehålla små mängder radioaktiva ämnen. För att åstadkomma ädelstenarnas vackra och djupa färg utsätts de ofta för antingen gammastrålning eller neutronstrålning. Det är just neutronstrålning som skapar radioaktiva ämnen i stenarna. Ädelstenar lagras oftast några månader innan de säljs. Då hinner största delen av aktiviteten halveras.

Det kan finnas större halter än vanligt av naturlig radioaktivitet (uran, torium och kalium) i till exempel fosfatgödsel och i olika byggnadsmaterial. Hälsosalt innehåller kalium 40 eftersom saltets natrium har ersatts med kalium, som alltid innehåller lite kalium 40.

Kontakt

Kontakt