Apparater som strålar i hemmet eller kontoret Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Apparater som strålar i hemmet eller kontoret

Magnetfältet i induktionshällar är inte skadligt för hälsan

Magnetfältet i induktionshällar är inte skadligt för hälsan

På induktionshällar skapar den elektriska strömmen ett kraftfullt magnetfält på kokplattan som värmer upp botten på det kokkärl som placerats på plattan. På så sätt blir kokplattan inte varm som på en elektrisk spis, utan endast kokkärlets botten. En liten del av magnetfältet (strömagnetfält) kan riktas mot användaren av induktionshällen. Exponeringen blir dock betydligt lägre än gränsvärdena för människor. Strömagnetfältet i induktionshällen har inte konstaterats orsaka hälsoskador hos barn eller vuxna.

Induktionshällens magnetfält kan störa en pacemaker eller andra aktiva medicinska apparater i kroppen. De som använder sådana apparater måste vara mycket försiktiga när de använder eller närmar sig en induktionshäll som är på. De bör diskutera med sin behandlande läkare innan de börjar använda induktionshäll och försäkra sig om att det är säkert att använda induktionshäll med dessa medicinska apparater.

Induktionshällen fungerar med så kallade mellanfrekvenser (20 000–100 000 Hz) som är högre än nätfrekvensen (50 Hz). Den ström som matas in till hällens kokplattor ger upphov till ett magnetfält som magnetiskt värmer botten på ett kokkärl i magnetiskt material. Kärlets innehåll värms upp snabbt, eftersom energi bara går åt till att värma upp kokkärlets botten och inte till att värma upp kokplattan som på en traditionell elspis. Magnetfältet skapas endast för induktionshällen när strömmen är ansluten till kokplattan. Strömmen slås inte på om det inte finns ett kärl på kokplattan som täcker en tillräckligt stor del av plattan och vars material lämpar sig för användning med en induktionshäll. Huvudparten av magnetfältet på kokplattan håller sig på kärlets botten.

induktionshällar

Induktionshällen kan användas på ett säkert sätt när bruksanvisningen utarbetad av tillverkaren följes. 

 

Induktionshällen kan användas på ett säkert sätt och onödig exponering kan undvikas på följande sätt:

  • Följ bruksanvisningen från tillverkaren av induktionshällen.
  • Använd endast kärl som är lämpliga för induktionshällen och på vars botten det står "induction" eller som är av gjutjärn. Du kan enkelt kontrollera om kärlet passar genom att testa om en permanentmagnet fastnar i den.
  • Placera kokkärlet så att det täcker hela kokplattan.
  • Strömagnetfältet i induktionshällen är inte skadligt för användarens hälsa. Om du vill kan du dock minska din exponering genom att hålla minst 10 cm avstånd från induktionshällens kant.
  • Pacemaker och andra aktiva kroppsapparater kan störas vid användning av induktionshäll. Fråga din behandlande läkare om risken för att dessa apparater störs och försäkra dig om att det är säkert att använda induktionshäll med dem.

Har du frågor?

Ta kontakt: