Teman Teman

Teman

Teman

Teman

Teman-osiosivun ingressi

Under Teman hittar du information bland annat om strålningens hälsokonsekvenser, om strålningen i vår miljö, om olika apparater som utsänder strålning och om förberedelserna inför strålningsrisker.

Osion etusivun kuvanosto Teman Radon i inomhusluft

alt=

Radon i inomhusluft

Radon är en radioaktiv gas som kan förekomma inomhus i skadliga mängder. Det är lättast att avvärja radonet preventivt då huset byggs.

Läs mera om radon

Osion etusivun kuvanosto Teman UV-strålning

alt=

UV-strålning

Om man bränner sig ofta löper man en ökad risk att insjukna i hudcancer. Ur strålsynvinkel är solarier de farligaste apparaterna man använder i hemmet.

Läs mera om UV-strålning och solarier