Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Den som bedriver flygverksamhet ska utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för, om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 mSv.

Dela denna sida

Mer information på Till användare av strålning -sidor Mer information på Till användare av strålning -sidor

Kontakt

Kontakt

  • Anne Kiuru / Inspektör
    tfn +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244