STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

STUK:s övervakningsprojekt på arbetsplatser

STUK:s övervakningsprojekt på arbetsplatser

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radonhalten på arbetsplatser i Finland. Övervakningen utförs huvudsakligen genom att arbetsgivaren skickar resultaten av radonmätningarna på arbetsplatsen till STUK. STUK utför också uppföljning i riktade uppföljningsprojekt, där STUK skickar förfrågningar till arbetsplatserna.

STUK genomför intensiva övervakningsprojekt på riskbasis på arbetsplatser där arbetsgivaren ansvarar för radonmätningar. Projekten har genomförts sektorsvis, t.ex. i finländska läroanstalter och daghem. Övervakningsprojekten har också inriktats på områden där radonmätningarna visar de högsta halterna av radonhalter över referensvärdet i hela Finland.

I övervakningsprojekten övervakar STUK att arbetsgivaren för varje arbetsplats som har fått en begäran om undersökning skickar till STUK antingen resultatet av radonmätningen eller en förklaring till varför radonmätningar inte är nödvändiga före utgången av den aktuella mätperioden. Vid behov skickar STUK en påminnelse till arbetsplatsen.

STUK:s övervakningsprojekt sedan 2014
2020
Övervakningsprojekt
- När projektet inleddes
- När projektet uppdaterades
Antal arbetsplatser Ingen rapport eller mätresultat Inga mätningar behövs           Uppmätt radonkoncentration ​​​​​​​Radonkoncentration uppmätt, resultat*
över 300 Bq/m3
Tammerfors, Tavastehus, Borgå, Kouvola och Jyväskylä stora arbetsplater
​​inletts 11/2020
​​​​​​​uppdaterats 8/2021
430 133 (31%) 133 (31%) 164 (38%)  
Genomsläpplig jord,
hela Finland, LÄP2

inletts 02/2020
​​​​​​​uppdaterats 02/2021
1220 789 (64%) 312 (26%) 119 (10%) 2 (2%**)
2019
Genomsläpplig jord,
​​​​​​​Östra Finland, LÄP1

inletts 02/2019
​​​​​​​uppdaterats 02/2021
165 25 (15%) 61 (37%) 79 (48%) 2 (3%**)
Lahtis
inletts 01/2019
​​​​​​​uppdaterats 02/2021
1094 130 (12%) 469 (43%) 495 (45%) 89 (18%**)
2018
Mörskom, Askola, Hollola, Pyttis, Lappträsk, Kärkölä
inletts höst 2018
uppdaterats 02/2021
254 29 (11%) 106 (42%) 120 (47%) 33 (28%**)
2017
Lovisa
inletts 11/2017
​​​​​​​uppdaterats 8/2021
733 2 (0,3%) 581 (79%) 150 (20%) 42 (28%**)
Kotka; Ristikallio,
Uusikylä

inletts höst 2017
uppdaterats 3/2021
64 18 (28%) 16 (25%) 30 (47%) 5 (17%***)
Taipalsaari
inletts 11/2017
Projektet har avslutats.
142 0 120 (85%) 22 (15%) 4 (18%**)
Tuupakka
inletts höst 2017
​​​​​​​Projektet har avslutats.
125 0 50 (40%) 75 (60%) 41 (55%***)
2016
Skolor i hela Finland
inletts höst 2016
​​​​​​​uppdaterats 11/2019
1242 56 (5%) 10 (1%) 1176 (95%) 169 (14%**)
2014
Daghem i kommuner som är ansvariga för mätningen
inletts 11/2014
​​​​​​​Projektet har avslutats.
945 0 312
(33%)
633 (67%) 49 (8%**)

* Endast en radonmätning på arbetsplatsen har överskridit referensvärdet (årlig genomsnittlig radonkoncentration).
** Procentuell andel av uppmätt
*** Procentuell andel av de uppmätta, vissa arbetsplatser övervakades vid den tidigare lagstiftningens referensnivå på 400 Bq/m3.

Vill du veta mera?

Ta kontakt