STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Daghemmens radonhalter

Strålsäkerhetscentralen (STUK) kallade i november-december daghemmen i 61 kommuner att mäta radonhalten i sin inomhusluft 1.11.2014–30.4.2015. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatserna i de utvalda kommunerna. Inom dessa kommuners område identifierades sammanlagt 945 kommunala eller privata daghem eller gruppfamiljedaghem. Familjedagvård som ges i hemmet ingick inte i dessa objekt. Syftet med projektet var att minska radonexponering för dem som arbetar på daghemmen och för de barn som vårdas där.

Under tiden 1.11.2014–30.4.2015 mätte sammanlagt 482 daghem radonhalten i sin inomhusluft. De daghem som tidigare mätt radonhalten eller vilkas verksamhet snart skulle läggas ned behövde inte utföra radonmätningen. I tabellen nedan finns kommunvis de daghem eller gruppfamiljedaghem där radonhalten skulle mätas 1.11.2014–30.4.2015. De daghem som inte behövde mäta radonet finns inte med i tabellen. För varje daghem anges den uppmätta genomsnittliga radonhalten i olika mätpunkter samt den största halten som uppmätts på daghemmet. För de daghem som inte mätt radonet 1.11.2014–30.4.2015 saknas uppgiften. Dessa uppmanades utföra mätningarna 2015–2016.

* Tabellen uppdateras (efter projecten) med radonmättnings resultaten när daghemmet har gett radonmätning resultat. Om dagis fick skyldigheten bland annat till sommarmätningresultatet av radonmätnings uppdateras i tabellen.

Den genomsnittliga radionhalten på daghemmen var 81 Bq/m3. På sammanlagt 17 daghem (4 %) överskreds radonhalten vid åtminstone en mätpunkt åtgärdsvärdet 400 Bq/m3   Den högsta radonhalten på ett daghem var 2 426 Bq/m3.

STUK utfärdade åtgärdsdirektiv till de daghem där radonhalten i inomhusluften vid åtminstone en mätpunkt överskred 400 Bq/m3 Om radonhalten vid någon mätpunkt var 400–500 Bq/m3, uppmanades daghemmet att utföra en ny radonmätning genast efter sommarlovsperioden i augusti 2015. På basis av de resultaten av de mätningar som gjorts under uppvärmningsperioden och på sommaren kan man närmare bedöma om det årliga genomsnittsvärdet för radonhalten överskrider åtgärdsgränsen 400 Bq/m³.  Om radonhalten vid någon mätpunkt var 500–2 000 Bq/m3, bestämdes att radonhalten under arbetstiden ska utredas genom ett mätinstrument som kontinuerligt registrerar halten eller alternativt att åtgärder ska vidtas för att minska radonhalten.  Det rekommenderas att radonhalten under arbetstid utreds om den maskinella ventilationen vid mätpunkten inte kontinuerligt är påkopplad eller om den maskinella ventilationens effekt justeras enligt vistelsetiderna. Om radonhalten vid en mätpunkt överskred 2 000 Bq/m3, uppmanades daghemmen genast skrida till åtgärder för att minska radonhalten. Det ska säkras att reparationsåtgärderna har effekt genom en minst två månader lång radonburkmätning under tiden november–april.

Över hälften av finländarnas genomsnittliga årliga strålningsdos kommer från radon i inomhusluften. Denna exponering orsakar i Finland cirka 300 lungcancerfall per år. Den cancerrisk som radon förorsakar är högre för rökare. Människans strålningsdos ökar under hela livstiden. Därför är det viktigt att barns exponering för radon i inomhusluften minskas.

Daghem Kommun Radonhalt Bq/m3, medeltal Det högsta resultatet av en enskild radonmätning Bq/m3 Resultatet av mätningen Bq/m3, efter dessa åtgärder
Kalkkisten Ryhmis Asikkala 35 35  
Päiväkoti Hulivili Asikkala 84 84  
Päiväkoti Peuhis Asikkala 161 161  
Päiväkoti Vehmis Asikkala 39 39  
The Engish Playschool of Asikkala Asikkala 411 411  
Päiväkoti Tammenterho Askola      
Ryhmäperhepäiväkoti Kuusilinna Askola      
Ryhmäperhepäiväkoti Peltovuoma Enontekis 27 27  
Ryhmäperhepäiväkoti Saana Enontekis 131 131  
Ryhmäperhepäiväkoti Touhula Enontekis 15 15  
Ryhmäperhepäiväkoti Vekkula Enontekis 64 64  
Haminan seudun englanninkielinen leikkikoulu ry Fredrikshamn      
Kaivokadun päiväkoti Fredrikshamn 36 36  
Kannusjärven päiväkoti Fredrikshamn 171 171  
Kurkitien päiväkoti Fredrikshamn 17 17  
Leiritien päiväkoti Fredrikshamn 27 27  
Marinkujan päiväkoti Fredrikshamn 10 10  
Pyhällön päiväkoti Fredrikshamn 102 102  
Ruissalon päiväkoti Fredrikshamn 8 8  
Uuden-Summan päiväkoti Fredrikshamn 47 47  
Vallin päivähoito Fredrikshamn      
Päiväkoti Katinkontti  Hattula      
Hikiän päiväkoti Hausjärvi 6 6  
Kirkonkylän päiväkoti Hausjärvi 2 2  
Oitin päiväkoti Hausjärvi 43 43  
Päiväkoti Onni Hausjärvi 6 8  
Päiväkoti Seikkailuystävät Hausjärvi 23 23  
Satumetsä Monni Hausjärvi 214 214  
Taikametsän Maahiset Hausjärvi      
Satulinna Heinola 2 2  
Herralan päiväkoti Hollola 18 18  
Hiekkalinnan päiväkoti Hollola 19 25  
Hälvälän päiväkoti Hollola      
Kalliolan päiväkoti Hollola 18 28  
Kukkilan päiväkoti Hollola 6 6  
Nostavan päiväkoti Hollola 14 14  
Paimelan päiväkoti Hollola 2426 2426 50 och 50
Piiparin päiväkoti Hollola 15 17  
Pyhäniemen päiväkoti Hollola 5 5  
Salpakankaan päiväkoti Hollola 20 36  
Satulinnan päiväkoti Hollola 5 5  
Soramäen päiväkoti Hollola 2 3  
Tiilikankaan päiväkoti Hollola 32 32  
Anttilantalo Hyvinge      
Folkhälsans daghem i Hyvinge  Hyvinge      
Hangonsilta Hyvinge 175 241  
Kaupunkisilta Hyvinge 61 71  
Kid's Valley Hyvinge 37 37  
Liikunta- ja ilmaisupäiväkoti Ilmari  Hyvinge      
Lähdekierron päiväkoti Hyvinge 124 175  
Mantelipuun päiväkoti Hyvinge      
Martinkaaren päiväkoti Hyvinge 32 32  
Martintalon päivähoito Hyvinge 368 368  
Paavola Hyvinge 193 240  
Päivähoito Satumaa, Taitotassut Hyvinge 311 311  
Päiväpirtti Hyvinge 15 15  
Taidepäiväkoti Ihmekone Hyvinge 148 175  
Taidepäiväkoti Ilona Hyvinge 699 699  
Taidepäiväkoti Onnimanni Hyvinge 20 20  
Taidepäiväkoti Taikahattu Hyvinge 44 44  
Touhula Päiväkoti Hyvinge 20 30  
Viertola Hyvinge 83 88  
Päiväkoti Päivänpaiste Hämeenkoski 11 14  
Englannin kielinen päiväkoti Tavastehus      
Hauhon ryhmäpph Tavastehus      
Jaarlin päiväkodit Tavastehus 43 61  
Katuman ryhmäpph Tavastehus      
Melukylän päiväkoti Tavastehus 104 108  
Päiväkoti Tähtipolku Tavastehus      
Metsämyyrän päiväkoti Itis 39 66  
Peltohiiren päiväkoti Itis 85 136  
Päiväkoti Tiitiäinen Itis 5 5  
Päiväkoti Vaahtera Itis 295 318  
Ryhmäperhepäiväkoti Kanttarelli  Itis 40 54  
Ryhmäperhepäiväkoti Nuppula  Itis 20 26  
Imatrankosken päiväkoti Imatra 10 10  
Mansikkalan päiväkoti Imatra 16 16  
Meltolan päiväkoti Imatra 16 16  
Mikonpuiston päiväkoti Imatra      
Rajapatsaan päiväkoti Imatra 29 29  
Raution päiväkoti Imatra 9 9  
Steiner-päiväkoti Koskitonttu Imatra 255 255  
Tainionkosken päiväkoti Imatra 9 9  
Haltian vuoropäiväkoti Janakkala 14 19  
Jänispolun päiväkoti Janakkala 7 10  
Kettukallion päiväkoti Janakkala 55 95  
Nuppula Janakkala 155 155  
Pikkuniitun päiväkoti Janakkala 30 47  
Päivähoito Satulehmus Janakkala 18 18  
Päiväkoti Kivitasku Janakkala 10 11  
Päiväkoti Pikku Tupa Janakkala 21 25  
Ryhmis Tammenterhot Janakkala 20 20  
Usvatien ryhmäperhepäivähoito Janakkala 128 173  
Allergia- ja astmapäiväkoti Hilma Träskanda 5 5  
Haltianpolun päiväkoti Träskanda 164 164  
Isokydön päiväkoti Träskanda 11 14  
Jampan päiväkoti Träskanda 74 112  
Kaarnapolun päiväkoti Träskanda 311 311  
Keskustan päiväkoti Träskanda 28 56  
Kinnarin päiväkoti Träskanda 16 19  
Kotirannan päiväkoti Träskanda 398 398  
Kyrölän päiväkoti Träskanda 29 63  
Louhelan päiväkoti Träskanda 8 9  
Loutin päiväkoti Träskanda 52 86  
Nummenkylän päiväkoti Träskanda 12 13  
Nummiruukun päiväkoti Träskanda 7 7  
Närekadun päiväkoti Träskanda 158 386  
Päiväkoti Iso-Antti Träskanda 5 6  
Päiväkoti Lampaanpolska Träskanda 19 24  
Päiväkoti Pajalanpiha Träskanda 9 13  
Päiväkoti Pehtoori Träskanda 6 8  
Päiväkoti Pesäpuu Träskanda 8 8  
Päiväkoti Petra Träskanda 12 12  
Päiväkoti Pikkuvanha Träskanda 6 7  
Päiväkoti Polle Träskanda 7 8  
Päiväkoti Puistola Träskanda 63 92  
Päiväkoti Satakieli Träskanda 20 20  
Päiväkoti Satumaa Träskanda 141 219  
Päiväkoti Satusauna Träskanda 10 13  
Päiväkoti Tahvontupa Träskanda 8 9  
Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Kartano Träskanda 216 216  
Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Kytö  Träskanda 13 13  
Steinerpäiväkoti Pikkukarhu Träskanda      
Tanhumäen päiväkoti Träskanda 101 101  
Träskända daghem Träskanda 5 6  
Aurinkorinteen päiväkoti  Kajana 9 11  
Huuhkajavaaran päiväkoti Kajana 16 18  
Kaarnapurren päiväkoti Kajana 25 26  
Kettukallion päiväkoti Kajana 22 22  
Kuurnan päiväkoti Kajana 5 7  
Kätönlahden päiväkoti Kajana 4 6  
Lohtajan päiväkoti Kajana 4 5  
Mansikkapolun päiväkoti  Kajana 34 34  
Montessori-leikkikoulu Kajana 59 59  
Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Kajana      
Mäntylän päiväkoti Kajana 16 22  
Nakertajan päiväkoti Kajana 5 5  
Otanmäen päiväkoti Kajana 80 80  
Pikku-Ketun päiväkoti Kajana 11 14  
Purolan päiväkoti   Kajana 35 56  
Päiväkoti Hoijakka Kajana      
Päiväkoti Karuselli Kajana 77 107  
Päiväkoti Kirjokansi Kajana      
Päiväkoti Maitohammas Kajana 64 108  
Päiväkoti Menninkäinen Kajana 49 67  
Päiväkoti Onni ja Ilona Kajana 11 11  
Päiväkoti Pikku Karitsa Kajana 9 9  
Päiväkoti Pikkutassu Kajana 71 100  
Päiväkoti Sinilintu Kajana      
Päiväkoti Tupuna Kajana 7 7  
Ratamon päiväkoti Kajana 6 7  
Seminaarin päiväkoti Kajana 210 411  
Soidinsuon leikkikentän huoltorakennus (iltapäiväkerhotila) Kajana 7 7  
Tapiolan päiväkoti Kajana 19 20  
Teppanan päiväkoti Kajana 11 11  
Vanamon päiväkoti Kajana 11 12  
Vuolijoen päiväkoti Kajana 13 13  
Englanninkielinen leikkikoulu Kangasala 96 96  
Harjunsalon päiväkoti Kangasala 19 30  
Ilolan ryhmäperhepäiväkoti Kangasala 183 187  
Koivurinteen päiväkoti Kangasala 3 3  
Liikuntapäiväkoti Touhula Kangasala 287 287  
Nattarin päiväkoti Kangasala      
Pajupillin päiväkoti Kangasala 3 3  
Päiväkoti Kikunoora Kangasala 59 59  
Päiväkoti Oravanpesä Kangasala      
Rikun päiväkoti Kangasala 39 39  
Suoraman esiopetus/ Alkula Kangasala      
Viriketoiminta Omppula Kangasala 14 14  
Ekebo Grankulla      
Föreningen Folkhälsan i Grankulla Grankulla      
Grankottenin päiväkoti Grankulla      
Kasabergets daghem Grankulla      
Kielikylpypäiväkoti Grankulla      
Metsämajan päiväkoti Grankulla      
Sansinpellon päiväkoti Grankulla      
Stiftelsen Bensows daghem Lyan  Grankulla 68 258  
Hutsin esiopetus Kides      
Kesälahden päiväkoti Kides 52 52  
Puhoksen päiväkoti Kides      
Päiväkoti Siilinpiilo Kides      
Alakylän ryhmäperhepäiväkoti Kittilä 72 72  
Kaukosen ryhmäperhepk Kittilä 19 19  
Mäntymaja Kittilä 22 22  
Päiväkoti Muksula Kittilä 60 60  
Päiväkoti Pikkumettä Kittilä 19 19  
Raattaman päiväkoti Aurinkotuuli Kittilä 474 474  
Sirkan päiväkoti Kittilä 7 7  
Päivähoito Nuppukumpu Kivijärvi 221 221  
Jussintien päiväkoti Kolari      
Ylläsjärven päiväkoti Kolari      
Äkäslompolon päiväkoti Kolari      
Alahovin päiväkoti Kotka 89 89  
Englanninkielinen leikkikoulu Kotka 41 63  
Helilän päiväkoti Kotka 5 5  
Hovinsaaren päiväkoti Kotka 277 277  
Hovipuiston päiväkoti Kotka 1 3  
KI-Kiva Kotka 37 42  
Kotkan kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys Kotka      
Kanervan päiväkoti Kotka 57 57  
Korkeakosken päiväkoti Kotka      
Kotilon päiväkoti Kotka 10 10  
Kotka svenska barnträdgård Kotka 4 4  
Käpylän päiväkoti Kotka 333 333  
Lankilan päiväkoti Kotka 168 261  
Malmingin päiväkoti Kotka 23 23  
Meripirtin viikkopäiväkoti Kotka 6 9  
Metsolan päiväkoti Kotka 5 5  
Metsäkulman päiväkoti Kotka 12 12  
Otsonkallion päiväkoti Kotka 25 44  
Päiväkoti Kolibri Kotka 219 219  
Palotornin päiväkoti Kotka 38 38  
Petrushka Kotka 187 187  
Pihkoon päiväkoti Kotka 17 17  
Päiväkoti Linnunrata Kotka 4 4  
Päiväkoti Merimaja Kotka 128 128  
Päiväkoti Metsärinne Kotka 93 93  
Päivärinteen päiväkoti Kotka 5 5  
Raitin päiväkoti Kotka 12 12  
Rauhalan päiväkoti Kotka 5 5  
Ruonalan päiväkoti Kotka      
Sateenkaaren päiväkoti Kotka 9 13  
Sukkela Kotka 4 4  
Tavastilan päiväkoti Kotka 1 1  
Utumetsän päiväkoti Kotka 5 6  
Velhon päiväkoti Kotka 22 37  
Lehmustarha Kouvola      
Lehvätien päiväkoti Kouvola      
Liikuntapäiväkoti Kuperkeikka Kouvola 22 23  
Neliapila Kouvola      
Palokankaan päiväkoti Kouvola 25 31  
Pankkiirit Kouvola 38 38  
Pikku-Nalle Kouvola      
Päiväkoti Anjala, Punainentupa Kouvola      
Päiväkoti Anjala, Vaniljatalo Kouvola      
Päiväkoti Aurinkopoika Kouvola 82 82  
Päiväkoti Ekholmintie Kouvola      
Päiväkoti Elokuja Kouvola      
Päiväkoti Haanoja, Haanoja Kouvola      
Päiväkoti Haanoja, Ojaniitty Kouvola      
Päiväkoti Haanoja, Tikankontti Kouvola      
Päiväkoti Haanoja, Tikankotti Kouvola      
Päiväkoti Hiivuri Kouvola      
Päiväkoti Inkeroinen, Inkeroinen Kouvola      
Päiväkoti Inkeroinen, Nurmiröllit Kouvola      
Päiväkoti Inkeroinen, Tehtaanmäki Kouvola      
Päiväkoti Jokela Kouvola      
Päiväkoti Kaipiainen Kouvola      
Päiväkoti Karhunpesä Kouvola      
Päiväkoti Keskusta Kouvola      
Päiväkoti Kiehuva Kouvola      
Päiväkoti Kirkonseutu Kouvola      
Päiväkoti Koulurinne Kouvola      
Päiväkoti Kymintehdas Kouvola      
Päiväkoti Käpylä Kouvola      
Päiväkoti Maunuksela Kouvola      
Päiväkoti Mielakka Kouvola      
Päiväkoti Muumilaakso Kouvola      
Päiväkoti Myllykoski Kouvola      
Päiväkoti Mäyräkorpi Kouvola      
Päiväkoti Nappa Kouvola      
Päiväkoti Niittyvilla Kouvola      
Päiväkoti Niskala Kouvola      
Päiväkoti Nurmilintu Kouvola      
Päiväkoti Peippola Kouvola      
Päiväkoti Peukaloinen Kouvola      
Päiväkoti Pikku-Veturi Kouvola      
Päiväkoti Pilkanmaa Kouvola      
Päiväkoti Puistola Kouvola      
Päiväkoti Ruusulaakso Kouvola      
Päiväkoti Sippola Kouvola      
Päiväkoti Suursuo Kouvola      
Päiväkoti Ummeljoki Kouvola      
Päiväkoti Upseeri Kouvola      
Päiväkoti Utunmäki Kouvola      
Päiväkoti Vekaranjärvi Kouvola      
Päiväkoti Viiala Kouvola      
Päiväkoti Voikkaa Kouvola      
Ryhmäperhepäiväkoti Korvenkylä Kouvola      
Sairaalamäen päiväkoti Kouvola 71 71  
Sarkolan päiväkoti Kouvola 20 20  
Suomi-Amerikka yhdistyksen päiväkoti Kouvola 173 173  
Svenska lekskolan Kouvola 13 13  
Utin päiväkoti Kouvola      
Kuhmoisten ryhmäperhepäiväkoti Kuhmois 21 21  
Vuokkoharjun päiväkoti Kärkölä 42 134  
Ahtialan päiväkoti Lahtis 83 100  
Asemantaustan ryhmäperhepäiväk Lahtis 214 214  
Folkhälsans svenska daghem i Lahtis Lahtis      
Hennalan päiväkoti Lahtis 38 83  
Humpulan päiväkoti Lahtis 42 48  
Joutjoen päiväkoti Lahtis 124 172  
Kaarikadun päiväkoti Lahtis 103 190  
Kaarikadun ryhmäperhepäiväkoti Lahtis 120 120  
Kariston päiväkoti Lahtis 16 20  
Kerinkallion päiväkoti Lahtis 62 120  
Kilpiäisten päiväkoti Lahtis 9 10  
Kiveriön päiväkoti Lahtis 41 68  
Kiveriön ryhmäperhepäiväkoti Lahtis      
Kunnaksen päiväkoti Lahtis      
Kytölän päiväkoti Lahtis 32 52  
Lahden Rudolf Steiner-koulun esiaste ja päiväkoti Lahtis 64 64  
Lahden englanninkielinen päiväkoti Lahtis 11 11  
Launeen päiväkoti Lahtis 43 76  
Leikkituvan päiväkoti Lahtis 203 499  
Luonto- ja liikuntapäiväkoti Nopsajalka Lahtis 8 8  
Luonto- ja liikuntapäiväkoti Päivänsäde Lahtis 14 16  
Luova Päiväkoti Tähti Tammi Lahtis      
Metsäkankaan päiväkoti Lahtis 6 7  
Mukkulan päiväkoti Lahtis 3 5  
Mustikkamäen päiväkoti Lahtis 59 91  
Möysän päiväkoti Lahtis 712 794  
Onnelantien päiväkoti Lahtis 77 86  
Onnelantien päiväkoti, Hyvila Lahtis 65 83  
Paavolan päiväkoti Lahtis 30 65  
Patoseudun ryhmäperhepäiväkoti Lahtis 17 17  
Päiväkoti Tarina Lahtis 5 5  
Renkomäen päiväkoti Lahtis 30 42  
Riihelän päiväkoti Lahtis 61 96  
Ryhmäperhepäiväkoti Kyyhkyset Lahtis 13 13  
Ryhmäperhepäiväkoti Pajupilli Lahtis 24 24  
Ryhmäperhepäiväkoti Sadun Taikaa Lahtis 68 88  
Saksalan päiväkoti Lahtis 42 44  
Sipuran päiväkoti Lahtis 13 19  
Sylvia-koti ry:n yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Lahtis 388 388  
Taidepäiväkoti Launeen Satakieli Lahtis 67 183  
Tenava-Tonttilan päiväkoti Lahtis      
The Teddy Bear Daycare Lahtis      
Timonkadun päiväkoti Lahtis 7 11  
Viherlaakson päiväkoti Lahtis 41 100  
Villa Piiparin päiväkoti Lahtis 367 367  
Villa Piiparin päiväkoti Ainola Lahtis 15 18  
Pukaron ryhmäperhepäiväkoti, Kurrela Lappträsk      
Päiväkoti Peikkolaakso Lappträsk      
Hovinpellon päiväkoti Villmanstrand 27 35  
Joutsenon päiväkoti Villmanstrand 14 18  
Kanavansuun päiväkoti Villmanstrand 23 24  
Karhuvuoren päiväkoti Villmanstrand 16 20  
Kartanon päiväkoti Villmanstrand 20 22  
Kasarmikadun päiväkoti Villmanstrand 116 420 410 (ingen offentlig plats, kort arbetstid)
Keltun päiväkoti Villmanstrand 15 23  
Kesämäen päiväkoti Villmanstrand 22 35  
Kivikkokadun ryhmäpk Villmanstrand 20 21  
Korvenkylän päiväkoti Villmanstrand      
Kourulan päiväkoti Villmanstrand 44 82  
Lampikankaan ryhmäpk Villmanstrand 63 69  
Lappeen päiväkoti Villmanstrand 17 22  
Lauritsalan päiväkoti Villmanstrand 27 32  
Leirin päiväkoti  Villmanstrand 27 31  
Liesharjun päiväkoti Villmanstrand 170 220  
Mäntylän päiväkoti Villmanstrand 21 26  
Mäntylän ryhmäpk Villmanstrand      
Parkkarilan päiväkoti Villmanstrand 89 140  
Peltolan päiväkoti Villmanstrand 43 85  
Poronkadun ryhmäpk Villmanstrand 27 34  
Pulpin päiväkoti Villmanstrand 36 40  
Päiväkoti Omenapuu Villmanstrand 36 47  
Ruukinmäen ryhmäperhepäiväkoti Villmanstrand 145 170  
Sammonlahden päiväkoti Villmanstrand 53 100  
Savonkadun ryhmäpk Villmanstrand 155 160  
Simolan ryhmäpk Villmanstrand 89 95  
Skinnarilan päiväkoti Villmanstrand 72 120  
Snellmanin päiväkoti Koulukatu 2 Villmanstrand 34 37  
Snellmanin päiväkoti Raastuvankatu 3 Villmanstrand 22 38  
Snellmanin päiväkoti Raastuvankatu 7 Villmanstrand 37 41  
Snellmanin päiväkoti Snellmanninkatu 2 Villmanstrand 25 27  
Säämälän ryhmäpk Villmanstrand 45 60  
Taimitarhan toimipiste Villmanstrand 78 80  
Tuulenpesän päiväkoti Villmanstrand 192 330  
Uus-Lavolan päiväkoti Villmanstrand 36 51  
Voisalmen päiväkoti Villmanstrand 30 42  
Väinämöisenkatu ryhmäpk Villmanstrand 110 120  
Iitiän päiväkoti Lemi 7 8  
Päiväkoti Oravanpesä Lemi 8 10  
Päiväkoti Kuokkalankulma Lembois 88 88  
Päiväkoti Kuusimäki Lembois 73 73  
Päiväkoti Pihlajamäki Lembois 42 42  
Päiväkoti Siskonlinna Lembois 5 5  
Päiväkotiryhmä Nurmenkulma Lembois 8 8  
Päiväkotiryhmä Pikku-Kuusis Lembois 3 3  
Saturanta Lembois 67 67  
Willa Karitsat Lembois      
Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito Loppis      
Lopen kirkonkylän esikoulu Loppis 1 2  
Läyliäisten päiväkoti Pellava Loppis 67 95  
Päiväkoti Muksumäki Loppis      
Ruukin päiväkoti Lovisa      
Ryhmäperhepäiväkoti Bambi Lovisa      
Ryhmäperhepäiväkoti Duvan Lovisa      
Villekulla daghem Lovisa      
Kirkonkylän ryhmäperhepäivähoito Luhango 97 97  
Tammijärven ryhmäperhepäiväpäivähoito Luhango 296 296  
Kannuskoski perhepäiväkoti Luumäki 32 32  
Taavetin päiväkoti Luumäki 27 27  
Vuoroperhepäiväkoti Luumäki      
Leppäkertun päiväkoti Miehikkälä 199 199  
Muurikkalan päiväkoti ja esiopetus Miehikkälä 215 215  
Pitkäkosken päiväkoti ja esiopetus Miehikkälä 128 128  
Päiväkoti Helmi-tarha  Mörskom 163 476 360
Alastalo Mäntsälä 61 65  
Amanda Mäntsälä 272 305  
Anderstorp Mäntsälä 17 18  
Anttila Mäntsälä 67 107  
Hyökynummi Mäntsälä 48 103  
Kaunismäki Mäntsälä 37 57  
Mustamäki Mäntsälä 82 117  
Myllytonttu Mäntsälä 39 64  
Mäntsälän englanninkielinen leikkikoulu Mäntsälä 313 313  
Numminen Mäntsälä 106 309  
Onnilanrinne Mäntsälä 65 112  
Pikku-Hukka Mäntsälä 31 35  
Pikku-Pappila Mäntsälä 28 35  
Pilvikirsikka Mäntsälä      
Päiväkoti Heinähattu Mäntsälä      
Päiväkoti Omenapuu Mäntsälä 36 51  
Ryhmis Mäntsälä 101 107  
Ryhmäperhepäivähoitokoti Tammi Mäntsälä 200 319  
Saari Mäntsälä 29 61  
Saviaho Mäntsälä 21 34  
Sälinkään eskarin ipryhmä Mäntsälä 22 26  
Sälinkään ryhmis Mäntsälä 45 45  
Taikametsä Mäntsälä 31 42  
Aurinkorinteen vuoropäiväkoti Nastola 19 19  
Erstan päiväkoti Nastola 38 38  
Huokokujan päiväkoti Nastola 126 126  
Niittytien päiväkoti Nastola 131 131  
Päiväkoti Majavanpesä Nastola 514 514  
Ryhmäperhepäiväkoti Kivitasku Nastola 406 415  
Ryhmäperhepäiväkoti Metsätähti Nastola      
Ryhmäperhepäiväkoti Muksula Nastola 84 84  
Ryhmäperhepäiväkoti Touhula Nastola 25 25  
Ryhmäperhepäiväkoti Venla Nastola 44 44  
Ryhmäperhepäiväkoti Vilinä Nastola      
Villähteen päiväkoti Nastola 9 9  
Alhoniityn päiväkoti Nokia 111 111  
Kankaantaan päiväkoti Nokia 71 71  
Koskenmäen päiväkoti Nokia 257 257  
Lauttalan päiväkoti Nokia 12 12  
Linnavuoren päiväkoti Nokia 29 29  
Menkalan päiväkoti Nokia 14 14  
Myllyhaan päiväkoti Nokia 137 137  
Myllyhaan päiväkoti Notkotie Nokia      
Nokian leikkikerhot Nokia 14 14  
Nokian leikkikerhot Leipurinkatu Nokia 236 236  
Pitkäniemen päiväkoti Nokia 29 31  
Puropuiston vuoropäiväkoti Nokia 7 7  
Ryhmäperhepäiväkoti Revontulet Nokia      
Sammaliston päiväkoti Nokia 3 3  
Siuron päiväkoti Nokia 244 244  
Tottijärven päiväkoti Sarkolantie Nokia 290 290  
Touhula Nokia 14 14  
Tyttölän päiväkoti Nokia 134 134  
Helinäntupa Orimattila 16 16  
Myllylän päiväkoti Orimattila 157 157  
Päiväkoti Elopelto Orimattila 332 332  
Majavan päiväkoti Padasjoki 43 43  
Pikku Majava Padasjoki 106 106  
Aurinkolinna Borgnäs      
Heinähattu Borgnäs 58 58  
Bjurbölen päiväkoti  Borgå 864 1318  
Hinthaaran päiväkoti  Borgå 43 93  
Huhtisen päiväkoti  Borgå 81 81  
Huvikummun päiväkoti  Borgå 5 5  
Ilolan päiväkoti  Borgå 16 19  
Kaarenkylän päiväkoti  Borgå 82 204  
Kartanoniityn päiväkoti  Borgå 7 7  
Kissankulman päiväkoti  Borgå 21 49  
Kulloon päiväkoti  Borgå 75 137  
Lekskolan Regnbågen Borgå 36 50  
Liikuntaesikoulu Hyppis Borgå 28 28  
Mäntykummun päiväkoti  Borgå 9 17  
Omenatarhan päiväkoti  Borgå 16 34  
Pellingin ryhmäperhepäivähoitokoti Lilla My  Borgå 38 38  
Pikku Monika Borgå 668 668  
Puistopäiväkoti  Borgå 40 51  
Päiväkoti Friends Borgå 300 395  
Päiväkoti Horisontti  Borgå 10 15  
Päiväkoti Monika Borgå 69 69  
Päiväkoti Solhem Borgå 38 70  
Satumäen päiväkoti  Borgå 65 101  
Steinerpäiväkoti Päivänsäde  Borgå 36 50  
Suomenkylän päiväkoti  Borgå 76 76  
Vaahteramäen päiväkoti  Borgå 96 155  
Ylä-Haikkoon päiväkoti  Borgå 76 113  
Mukava Pyttis      
Måsarna Pyttis 18 18  
Päiväkoti Majakka Pyttis 89 139  
Ryhmäperhepäiväkoti Touhula Pyttis 189 189  
Untuvikot Pyttis      
Aitoon esikoulu Pälkäne      
Harjun vuorohoito ryhmäperhepäiväkoti Pälkäne 768 768  
Hermannin päiväkoti Pälkäne 26 34  
Kostian esikoulu Pälkäne 80 145  
Laitikkalan ryhmäperhepäiväkoti Pälkäne 131 131  
Lumpeennupun päiväkoti Pälkäne 52 52  
Luopioisten esikoulu Pälkäne 15 15  
Myttäälän ryhmäperhepäiväkoti Pälkäne 30 30  
Pukkivuoren ryhmäperhepäiväkoti Pälkäne 4 4  
Rautajärven ryhmäperhepäiväkoti Pälkäne 5 5  
Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkoti Pälkäne 6 6  
Viirikukon päiväkoti Pälkäne 29 52  
Luhtavilla Riihimäki 7 7  
Niittyvilla Riihimäki 27 27  
Piikinmäen päiväkoti Riihimäki 17 17  
Päiväkoti Haapahuhta Riihimäki 111 111  
Päiväkoti Otava Riihimäki 15 15  
Päiväkoti Satumaa Riihimäki 23 32  
Päiväkoti Saturnus Riihimäki 204 204  
Päiväkoti Sini-Emilia Riihimäki 17 17  
Päiväkoti Ville, viipale Riihimäki 6 6  
Ryhmis Käpäläkoti Riihimäki 38 38  
Saarikoti Riihimäki 173 173  
Suovilla Riihimäki 13 13  
Tupasvilla Riihimäki 11 11  
Uunilinnun päiväkoti Riihimäki 13 13  
Ruokolahden päiväkoti Ruokolax      
Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti Ruovesi      
Heituinlahden ryhmäpäiväkoti Savitaipale 11 11  
Kivikoulu Savitaipale 186 188  
Päiväkoti Kissankello Savitaipale 192 196  
Vuoropäiväkoti Tuulikello Savitaipale 97 97  
Bullerby Sjundeå      
Junibackens lekskola Sjundeå 35 35  
Lilla Lotta Sjundeå      
Peltoniemen päivähoito Sjundeå 100 100  
Päiväkoti Svahlohill Sjundeå 30 30  
Päivärinteen esikoulu Sjundeå      
Störsvikin päiväkoti Sjundeå 74 85  
Svenska Förskolan  Sjundeå      
Toukolan esi- ja alkuopetus  Sjundeå      
Trolldalen  Sjundeå      
Tyyskylän päiväkoti  Sjundeå      
Kylälaakson päiväkoti Sodankylä 40 40  
Luoston ryhmäperhepäiväkoti Sodankylä 271 271  
Paulaharjun päiväkoti Sodankylä 19 19  
Poikkijoen päiväkoti Sodankylä 24 24  
Päiväkotiryhmä Pikku-Hukka Sodankylä 10 10  
Vuotson saamenkielipesä ja päivähoito Sodankylä 99 99  
ryhmäperhepäiväkoti Pikkuporo  Sodankylä 304 304  
Metsäpolku päiväkoti ja esiopetus Taipalsaari 94 94  
Metsäpolun päiväkoti, Ankeriaantien toimipiste Taipalsaari 28 28  
Tiitiäinen päiväkoti ja esiopetus Taipalsaari 77 77  
Vuoropäiväkoti Saimaan Helmi Taipalsaari 128 128  
Portaan päiväkotiyksikkö Tammela 33 33  
Tammitarhan päiväkoti Tammela 27 27  
ABC päiväkoti Tammerfors 13 13  
Ahjola, Harjula Tammerfors      
Ahjola, Pispala Tammerfors      
Ahjolan päiväkoti Tammerfors 80 80  
Akonpuiston päiväkoti Tammerfors 20 23  
Domiktre Tammerfors 5 5  
English Daycare of Sunshine Tammerfors 14 14  
English Daycare of Sunshine Tammerfors 6 6  
English International School Tammerfors 43 85  
English International School of Tampere Tammerfors 81 84  
English Iternational School of Tampere Tammerfors 20 20  
Haapalinnan ryhmäkoti Tammerfors      
Hiidenkiven päiväkoti Tammerfors 111 111  
Huovarin päiväkoti Tammerfors 17 18  
Ihme ja Kumma Tammerfors 2 2  
International Early Education Tammerfors 5 5  
International Early Education Center Tammerfors 4 4  
Ipanala Tammerfors 200 200  
Jankan lisäryhmä Tammerfors 106 114  
Juvan päiväkoti Tammerfors 15 15  
Kalevanharjun päiväkoti Tammerfors 8 8  
Kalkunvuoren päiväkoti Tammerfors 11 11  
Kaukametsä Tammerfors 121 121  
Kiikkula Tammerfors 29 29  
Kirjatoukka Tammerfors 82 82  
Kirsikkapuiston lisäryhmä Tammerfors 185 186  
Kissankulman päiväkoti Tammerfors 26 26  
Klaavan päiväkoti Tammerfors 51 61  
Kotipehkun päiväkoti Tammerfors 191 304  
Kukkapelto-Peltolammin päiväkoti Tammerfors 67 105  
Lastenhoitopalvelu Peikkolampi Tammerfors 50 50  
Lamminpään päiväkoti Tammerfors 21 25  
Leijat Tammerfors 125 125  
Linnainmaan lisäryhmä Tammerfors 83 96  
Multisillan päiväkoti Tammerfors 3 3  
Multisillan sinikello Tammerfors 48 48  
Myllärin päiväkoti, siirtokelpoinen Tammerfors 6 6  
Niemenrannan päiväkoti Tammerfors 19 25  
Näsipuiston päiväkoti Tammerfors 21 26  
Olkahisen päiväkoti Tammerfors 121 308  
Omppula Tammerfors 11 11  
Pelipuiston päiväkoti Tammerfors 440 1460  
Pellervon pikkuväki Tammerfors 376 376  
Piiriniityn päiväkoti Tammerfors 12 14  
Pikku-Muotialan päiväkoti Tammerfors 60 62  
Päiväkoti Aarrearkku Tammerfors 23 23  
Päiväkoti Kiekkari Tammerfors 43 43  
Päiväkoti Sinilintu Tammerfors 36 36  
Päiväkoti Väripilkku Tammerfors 23 23  
Rantaperkiön päiväkoti, siirtokelpoinen Tammerfors -1 0  
Revontulet, Kohmankaari Tammerfors 19 19  
Revontulet, Virontörmänkatu Tammerfors 177 177  
Satoramin päiväkoti Tammerfors 199 233  
Svenska barndagshemmet i Tammerfors Tammerfors 104 153  
Teerikallion lisäryhmä, Kotkansiivet Tammerfors 680 734  
Tohlopin päiväkoti Tammerfors      
Vehmaisten päiväkoti Tammerfors 23 23  
Vuoreksen koulu ja päiväkoti Tammerfors      
Vuoreksen päiväkoti Tammerfors 13 15  
Klamilan päiväkoti Vederlax 70 70  
Virojoen päiväkoti Vederlax 9 9  
Kaiharin päiväkoti Ylöjärvi      
Karhen ryhmis Ylöjärvi 8 8  
Kyläsepän päiväkoti Ylöjärvi      
Satuvekara Ylöjärvi 11 17  
Saurion päiväkoti Ylöjärvi 150 158  
Siivikkalan päiväkoti Ylöjärvi 2 3  
Soppeenharjun päiväkoti Ylöjärvi 542 876  
Touhula Ylöjärvi 5 5  
Touhula Asuntila Ylöjärvi      
Veittijärven päiväkoti Ylöjärvi