STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Blanketter för radonmätning på arbetsplats

Blanketter för radonmätning på arbetsplats

Blanketter för radonmätning på arbetsplats

Blanketter (pdf) Förklaring
M1 Radonmätning på arbetsplats - Lokal Denna blankett anknyter till radonburkmätningar. Blanketten fylls i för varje mätutrymme t.ex. i varje enskild byggnad eller företag. Blanketten innehåller t.ex. arbetsplatsens address och mätningens start- och slutdatum, som är nödvändiga för resultaten.
M2 Radonmätning på arbetsplats - Mätutrymme

Denna blankett anknyter till radonburkmätningar. Mätutrymme avser det rum eller det utrymme, där man placerar radonmätningsburkarna. Anmäl namnet på utrymmet tillräckligt noggrant.
Blanketten innehåller t.ex. mätutrymmets nam, antalet anställda och arbetstid i mätutrymme.

M4 Anmälan om åtgärder son vidtas på objektet Med denna blankett arbetsgivaren anmälar om åtgärder som vidtas på sobjekt, t.ex. radonsanering och radonmätning därefter.
M5 Anmälan om uppgifter för uppföljning av radonexponering Arbetsgivaren lämnar uppgifterna på denna blankett inom två veckor efter anmäningstidens slut för beräkning av stråldoserna.
M6 Anmälan om underjordiskt brytnings- eller byggarbete Med denna blankett arbetsgivaren, dvs. brytnings- eller byggentreprenör, anmälar om uppgifter om underjordiskt arbetsplats och allmän beskrivning av arbetet.

 

Behöver du mer information?

Ta kontakt