Arbetsplatser byggda på jordmån med god luftgenomtränglighet

För byggnader på sand- och grusjordar är det vanligt att åtgärdsgränsen för radonhalten överskrids.

Den största radonkällan för inomhusluften på arbetsplatserna är jordmånen under byggnaden. Byggnaderna har alltid undertryck så ersättningsluften sugs in i små mängder direkt från jordmånen via de små hålen i byggnadens botten. Om jordmånen under byggnaden släpper igenom mycket luft tar sig även radonet in i byggnaden på ett effektivt sätt. Radonhalter som överskrider åtgärdsgränsen är vanliga i hela Finland i byggnader som ligger på sand- eller grusjordar.

Jordmåner med god luftgenomtränglighet är alltså grus och sand. Arbetsplatser på åsar och i grusområden kan oftast lätt identifieras genom att granska omgivningen kring arbetsplatsen. I osäkra fall lönar det sig att använda GTK:s kartmaterial. Där kan du kontrollera om arbetsplatsen ligger i ett sådant här område.

Dela denna sida

Använd GTK:s tjänst Maankamara för att ta reda på om byggnaden ligger på en genomtränglig grus- eller sandformation Använd GTK:s tjänst Maankamara för att ta reda på om byggnaden ligger på en genomtränglig grus- eller sandformation

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör