STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Arbetsplatser byggda på jordmån med god luftgenomtränglighet

Arbetsplatser byggda på jordmån med god luftgenomtränglighet

För byggnader på sand- och grusjordar är det vanligt att radonhalten i inneluft är högre än gränsvärdet

Den största radonkällan för inomhusluften på arbetsplatserna är jordmånen under byggnaden. Byggnaderna har ofta undertryck så ersättningsluften sugs in i små mängder direkt från jordmånen via de små hålen i byggnadens botten. Om jordmånen under byggnaden släpper igenom mycket luft tar sig även radonet in i byggnaden på ett effektivt sätt. Radonhalter som är högre än gränsvärdet är vanliga i hela Finland i byggnader som ligger på sand- eller grusjordar.

Jordmåner med god luftgenomtränglighet är alltså grus och sand. Arbetsplatser på åsar och i grusområden kan oftast lätt identifieras genom att granska omgivningen kring arbetsplatsen. I osäkra fall lönar det sig att använda GTK:s kartmaterial. Där kan du kontrollera om arbetsplatsen ligger i ett sådant här område.

Använd GTK:s geodatatjänst för att ta reda på om byggnaden ligger på en luftgenomsläpplig grus- eller sandformation

Använd GTK:s tjänst Maankamara för att ta reda på om byggnaden ligger på en genomtränglig grus- eller sandformation

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358 975 988 472