STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Arbetsplatser byggda på jord med god luftgenomtränglighet

Arbetsplatser byggda på jord med god luftgenomtränglighet

Den största radonkällan för inomhusluften på arbetsplatserna är jordmånen under byggnaden. Byggnaderna har ofta undertryck så ersättningsluften kan sugas in direkt från jordmånen via de små hålen i byggnadens botten. Om jordmånen under byggnaden släpper igenom mycket luft, transporteras också radon i jorden effektivt.

Jordmåner med god luftgenomtränglighet är grus och sand. Arbetsplatser på sandåsar och i grusområden kan identifieras genom att granska omgivningen kring arbetsplatsen. I osäkra fall lönar det sig att använda GTK:s kartmaterial för att kontrollera om arbetsplatsen ligger i ett sådant här område.

Använd GTK:s geodatatjänst för att ta reda på om byggnaden ligger på en luftgenomsläpplig grus- eller sandformation

Använd GTK:s tjänst Maankamara för att ta reda på om byggnaden ligger på en genomtränglig grus- eller sandformation

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358 975 988 472