Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Verksamhetsutövaren ska reda ut den exponering för naturlig strålning som verksamheten medför, om det visar sig eller med fog kan misstänkas att verksamheten är strålningsverksamhet (strålskyddslagen, 45 §). Med strålningsverksamhet avses i detta fall att den exponering för naturlig strålning för vilken människor utsätts medför eller kan medföra men för hälsan.

Med strålningsverksamhet som medför exponering för naturlig strålning avses bland annat

  • arbete i gruvor och brytningsplatser under jord samt i andra underjordiska arbetsutrymmen där andningsluftens radonhalt är ansenlig,
  • arbete i andra arbetsutrymmen där andningsluftens radonhalt är ansenlig,
  • leverans av sådant hushållsvatten till konsumenter som innehåller en högre halt av naturligt radioaktiva ämnen än normalt,
  • tillverkning av sådana byggnadsmaterial som innehåller en större mängd naturligt radioaktiva ämnen än normalt,
  • behandling eller lagring av material som innehåller större mängder naturliga radionuklider än normalt,
  • verksamhet, vilken ger upphov till avfall som innehåller betydande mängder naturligt radioaktiva ämnen eller vilken orsakar betydande utsläpp av radionuklider i miljön,
  • flygverksamhet där flygpersonalen exponeras för betydande mängder rymdstrålning.
Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat