Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Konventionell tandröntgenverksamhet

Konventionell tandröntgenverksamhet

Inom tandröntgenverksamhet ansvarar verksamhetsutövaren för att de uppgifter som lämnats till Strålsäkerhetscentralen är korrekta.

För användning av strålning krävs ett säkerhetstillstånd som Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan.

Byte av verksamhetsutövaren eller den ansvariga föreståndaren, ändring av användningsutrymmet eller kassering av en apparat ska utan dröjsmål meddelas till Strålsäkerhetscentralen. Verksamhetsutövaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats till Strålsäkerhetscentralen är korrekta.

KONTAKTUPPGIFTER

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300