Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Tandröntgenundersökningar

Tandröntgenundersökningar

Berättigandet av tandröntgenundersökningar måste övervägas av en tandläkare.

Röntgenundersökningar av tänderna och ansiktets område är ett viktigt hjälpmedel för tandläkaren vid diagnostisering och uppföljning av behandlingen. Olika slags röntgenundersökningar av tänderna utförs vid knappt 2 000 verksamhetsställen runtom i Finland. I förhållande till det totala antalet röntgenundersökningar är antalet tandröntgenundersökningar stort, men undersökningarna riktas på ett litet område och orsakar en relativt liten stråldos för patienten. Röntgenbilder tas alltid efter tandläkarens övervägande av och beslut om undersökningens berättigande och inga undersökningar görs rutinmässigt utan individuell behovsprövning för varje patient.

Osion etusivun tekstinosto Konventionell tandröntgenverksamhet

Konventionell tandröntgenverksamhet

Inom tandröntgenverksamhet ansvarar verksamhetsutövaren för att de uppgifter som lämnats till Strålsäkerhetscentralen är korrekta.

Osion etusivun tekstinosto Annan än konventionell tandröntgenverksamhet

Annan än konventionell tandröntgenverksamhet

Användningen av datortomografiapparater med konformat strålknippe på rätt sätt kräver specialkunskap. Vid användning av CBCT-apparater ska särskild uppmärksamhet fästas vid patientens strålskydd.

Osion etusivun tekstinosto Strålskärmningen ska iakttas

Strålskärmningen ska iakttas

Vid röntgenundersökningar av munnens område ska patientens strålskydd ombesörjas. Ett tillräckligt avstånd till patienten minskar arbetstagarnas strålningsexponering.

Osion etusivun tekstinosto Kvalitetskontroll av apparaterna och STUK:s övervakning

Kvalitetskontroll av apparaterna och STUK:s övervakning

En tandröntgenapparat samt tillhörande kringutrustning och instrument måste uppfylla acceptanskraven som gäller under användning av utrustningen.