För användning av röntgenstrålning krävs säkerhetstillstånd

För ett säkerhetstillstånd för veterinärmedicinsk röntgenverksamhet krävs noggranna utredningar, med vilkas hjälp man kan säkerställa arbetstagarnas säkerhet.

Säkerhetstillstånd

För användning av en röntgenapparat krävs ett säkerhetstillstånd i enlighet med strålskyddslagen. Tillståndet ansöks skriftligt av Strålsäkerhetscentralen före verksamheten inleds.

Med ansökan om säkerhetstillstånd lämnas följande bilagor:

  • tekniska data om röntgenapparaten,
  • planritning över utrymmet där röntgenapparaten används; helst detaljritningar i storleken A4 (eller A3),
  • intyg om behörigheten av den person som föreslås som ansvarig föreståndare,
  • ett utdrag ur handelsregistret om tillstånd ansöks av ett företag, ett andelslag eller något annat samfund.

Om röntgenapparaten, platsen där den används, apparatens ägare eller den ansvariga föreståndaren byts ut ska man skriftligt ansöka om ändring av säkerhetstillståndet. Till ansökan bifogas utredningar gällande förändringen.

Verksamhetens strålsäkerhet ombesörjs av den ansvariga föreståndaren vars behörighet ska ha godkänts av Strålsäkerhetscentralen. Behörighetskraven presenteras i direktiven ST 1.4 och ST 1.8.

Inspektioner på platser där strålning används

Röntgenapparater som används vid undersökning av djur och säkerheten vid användning av apparaterna kontrolleras vanligtvis när verksamheten inleds och därefter med regelbundna intervaller. En inspektion utförs också när en röntgenapparat flyttas till ett annat utrymme eller byts ut mot en ny. En förnyad inspektion görs vid behov om verksamhetens karaktär och säkerställandet av strålsäkerheten kräver detta.

Dela denna sida