Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Digital bilddiagnostikutrustning

Samtliga apparater i en digital bilddiagnostikkedja ska fungera korrekt för att bilder som stöder diagnostiken fås så tryggt som möjligt.

Också i undersökningar av djur används allt oftare digital bilddiagnostikutrustning. Jämfört med tidigare filmteknik medför digital bilddiagnostik nya utmaningar med tanke på upprätthållandet av systemets korrekta funktion och bland annat uppföljning av bildkvaliteten.

I undersökning av djur kan man i övervakningen av funktionsskicket på teknik som baserar sig på digital bilddiagnostik utgå från de anvisningar som utrustningsleverantören gett om de olika delområdena inom bilddiagnostiken och som driftpersonalen följer i sitt praktiska arbete. Viktiga områden är bland annat bildplattornas skick, ändamålsenligheten av den apparat som används för avläsning av bilderna samt en klanderfri funktion av arbetsstationer och monitorer och som slutresultat för hela bilddiagnostikkedjan, bildkvaliteten.

Vad gäller bildplattor ska man fästa uppmärksamhet bland annat vid plattornas allmänna skick, renhet och bildens jämnhet. Likaså bör man övervaka förvaring av att bildplattorna på vederbörligt sätt och tömning av laddningen (= radering).

Syftet med kontrollen av en apparat som används för avläsning av bilder är att säkerställa att röntgenbilden till exempel bevarar proportionerna rätt och inte förvrängs till följd av avläsningen. Detta kan enkelt kontrolleras genom att avbilda till exempel en metallinjal och kontrollera på bilden om geometrin är korrekt.

Vad gäller arbetsstationer och monitorer är det skäl att fästa uppmärksamhet vid vederbörlig placering av dessa, belysningen i användningsutrymmet samt användningsmiljön. Skicket av arbetsstationer och monitorer kan också övervakas med testprogram som utrustningsleverantörerna ställer till förfogande. Om man har tillgång till en filmskrivare bör även dess skick övervakas.

Vid övervakning av bildkvaliteten ska uppmärksamhet fästas vid upplösningsförmåga, brus, kontrast och eventuella skalfel. En bra utgångspunkt för övervakning av bildkvaliteten är en referensbild som utrustningsleverantören tagit efter service och med vilken bildkvaliteten kan jämföras under användning.

Mer information om kvalitetskontrollen av apparaterna finns i STUK:s Guide för kvalitetskontroll av röntgenapparatur inom hälsovården. Guiden är utgiven på finska.

KONTAKTUPPGIFTER

Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300