Godkännandekrav för att ge utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Godkännandekrav för att ge utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Strålsäkerhetscentralen godkänner på ansökan strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvariga som anordnas av andra utbildningsorganisationer än högskolor

Andra utbildningsorganisationer än högskolor som ger strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvarig ska ha godkännande av Strålsäkerhetscentralen. Ett godkännande är i kraft högst fem år åt gången.

Den strålsäkerhetsansvarige ska ha en för det verksamhetsspecifika kompetensområdet lämplig grundutbildning, strålskyddsutbildning och tillräcklig arbetserfarenhet.  Bestämmelser om den strålsäkerhetsansvariges behörighet finns i 41 § i strålsäkerhetslagen och bestämmelser om den strålsäkerhetsansvariges kompetensområden, kompetens och arbetserfarenhet finns i social- och hälsoministeriets förordning om joniserande strålning. Utbildning för strålsäkerhetsansvarig kan ordnas av såväl högskolor som andra utbildningsorganisationer. Andra utbildningsorganisationer än högskolor behöver ett godkännande av Strålsäkerhetscentralen för att ordna utbildningen. Godkännandet kan beviljas för högst fem år åt gången. Högskolor behöver inte ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande för sina utbildningar, men högskolorna kan begära att Strålsäkerhetscentralen ger ett utlåtande om deras strålskyddsutbildningar för strålsäkerhetsansvarig och strålsäkerhetsexpert.

 

Utbildningsorganisationer
Utbildningsorganisationer Kompetensområden  
Högskolan för teknikvetenskaper, Institutionen för teknisk fysik vid Aalto-universitetet Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Helsingfors universitet, Institutionen för fysik Allmän användning av strålning inom det medicinska området 6.7.2020
  Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 6.7.2020
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 6.7.2020
Helsingfors universitet, Kemiska institutionen, Laboratoriet för radiokemi Andvändning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 17.3.2021
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 17.3.2021
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten Veterinärmedicinsk röntgenverksamhet 15.10.2019
Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Laitekeskus Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 31.12.2018
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2018
Istekki Oy

Installation, reparation och underhåll av strålningsapparater och strålkällor inom hälsovården

31.12.2018
Östra Finlands universitet, Fakulteten för hälsovetenskaper, Medicinska institutionen Röntgenverksamheten inom hälso- och sjukvården 2.2.2020
Jyväskylä universitet, Institutionen för fysik Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 15.12.2020
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 15.12.2020
Villmanstrands tekniska universitet Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 12.8.2020
  Industriell radiografi 12.8.2020
Yrkeshögskolan Metropolia Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning  12.1.2021
Uleåborgs universitet, Fakulteten för biokemi och molekylär medicin Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Uleåborgs universitet, Utbildningsprogrammet för fysik Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Uleåborgs universitet, Medicinska fakultetet Röntgenverksamheten inom hälso- och sjukvården 15.7.2020
  Tandröntgenverksamhet 15.7.2020
  Nukleärmedicin 15.7.2020
  Strålbehandling 15.7.2020
  Allmän användning av strålning inom det medicinska området 15.7.2020
POHTO Oy

Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3

9.5.2024
Suomen Turvaprojektit Oy Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3 16.12.2024
Taitotalo Oy Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3 16.1.2025
  Industriell radiografi 16.1.2025
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 19.2.2021
Tammerfors tekniska universitet, Fakulteten för biomedicinsk teknik Allmän användning av strålning inom det medicinska området 31.12.2019
Åbo universitet, Institutionen för fysik och astronomi Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Åbo universitet, Medicinska fakultetet Allmän användning av strålning inom det medicinska området 23.5.2021

kontaktpersoner

kontaktpersoner

  • Anne Kiuru / Inspektör
    tfn +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244