Godkännandekrav för att ge utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Strålsäkerhetscentralen godkänner på ansökan strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvariga som anordnas av andra utbildningsorganisationer än högskolor

Andra utbildningsorganisationer än högskolor som ger strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvarig ska ha godkännande av Strålsäkerhetscentralen. Ett godkännande är i kraft högst fem år åt gången.

Den strålsäkerhetsansvarige ska ha en för det verksamhetsspecifika kompetensområdet lämplig grundutbildning, strålskyddsutbildning och tillräcklig arbetserfarenhet.  Bestämmelser om den strålsäkerhetsansvariges behörighet finns i 41 § i strålsäkerhetslagen och bestämmelser om den strålsäkerhetsansvariges kompetensområden, kompetens och arbetserfarenhet finns i social- och hälsoministeriets förordning om joniserande strålning. Utbildning för strålsäkerhetsansvarig kan ordnas av såväl högskolor som andra utbildningsorganisationer. Andra utbildningsorganisationer än högskolor behöver ett godkännande av Strålsäkerhetscentralen för att ordna utbildningen. Godkännandet kan beviljas för högst fem år åt gången. Högskolor behöver inte ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande för sina utbildningar, men högskolorna kan begära att Strålsäkerhetscentralen ger ett utlåtande om deras strålskyddsutbildningar för strålsäkerhetsansvarig och strålsäkerhetsexpert.

Dela denna sida

kontaktpersoner

kontaktpersoner

  • Anne Kiuru / Inspektör
    tfn +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244