Godkännandekrav för att ge utbildning för ansvariga föreståndare

En utbildningsorganisation som ger utbildning för föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning ska ha Strålsäkerhetscentralens godkännande. Godkännandet gäller högst fem år i taget.

Den föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning ska ha den utbildning och behörighet som krävs i verksamhetsområdet. Behörighetskrav och kompetensområden för den ansvariga föreståndaren presenteras i direktiv ST 1.8.

Utbildning och behörighetsförhör kan ordnas av utbildningsorganisationer som fått Strålsäkerhetscentralens godkännande för detta. Godkännandet kan beviljas för högst fem år i taget.

Anvisningar om ställande av ansökan finns i direktiv ST 1.8 och blanketterna som behövs finns på STUKs webbplats.

     
Utbildningsorganisationer
Högskolan för teknikvetenskaper, Institutionen för teknisk fysik vid Aalto-universitetet Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
AEL Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning    15.10.2019
  Industriell radiografi 15.10.2019
Helsingfors universitet, Institutionen för fysik Allmän användning av strålning inom det medicinska området 6.7.2020
  Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 6.7.2020
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 6.7.2020
Helsingfors universitet, Kemiska institutionen, Laboratoriet för radiokemi Andvändning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 17.3.2021
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 17.3.2021
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten Veterinärmedicinsk röntgenverksamhet 15.10.2019
Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Laitekeskus Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 31.12.2018
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2018
Istekki Oy

Installation, reparation och underhåll av strålningsapparater och strålkällor inom hälsovården

31.12.2018
Östra Finlands universitet, Fakulteten för hälsovetenskaper, Medicinska institutionen Röntgenverksamheten inom hälso- och sjukvården 2.2.2020
Jyväskylä universitet, Institutionen för fysik Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 15.12.2020
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 15.12.2020
Villmanstrands tekniska universitet Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 12.8.2020
  Industriell radiografi 12.8.2020
Yrkeshögskolan Metropolia Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning  12.1.2021
Uleåborgs universitet, Fakulteten för biokemi och molekylär medicin Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Uleåborgs universitet, Utbildningsprogrammet för fysik Användning av öppna källor inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
  Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Uleåborgs universitet, Medicinska fakultetet Röntgenverksamheten inom hälso- och sjukvården 15.7.2020
  Tandröntgenverksamhet 15.7.2020
  Nukleärmedicin 15.7.2020
  Strålbehandling 15.7.2020
  Allmän användning av strålning inom det medicinska området 15.7.2020
POHTO Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 26.6.2020
Suomen Turvaprojektit Oy Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 15.10.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 19.2.2021
Tammerfors tekniska universitet, Fakulteten för biomedicinsk teknik Allmän användning av strålning inom det medicinska området 31.12.2019
Åbo universitet, Institutionen för fysik och astronomi Användning av slutna källor och röntgenapparater inom industri, forskning och undervisning 31.12.2019
Åbo universitet, Medicinska fakultetet Allmän användning av strålning inom det medicinska området 23.5.2021

 

Dela denna sida

kontaktpersoner

Inga sökresultat