Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Uusi Utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Strålsäkerhetscentralen godkänner på ansökan strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvariga som anordnas av andra utbildningsorganisationer än högskolor

Andra utbildningsorganisationer än högskolor som ger strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvarig ska ha godkännande av Strålsäkerhetscentralen. Ett godkännande är i kraft högst fem år åt gången.

Den strålsäkerhetsansvarige ska ha en för det verksamhetsspecifika kompetensområdet lämplig grundutbildning, strålskyddsutbildning och tillräcklig arbetserfarenhet.  Bestämmelser om den strålsäkerhetsansvariges behörighet finns i 41 § i strålsäkerhetslagen (859/2018) och bestämmelser om den strålsäkerhetsansvariges kompetensområden, kompetens och arbetserfarenhet finns i social- och hälsoministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018). Utbildning för strålsäkerhetsansvarig kan ordnas av såväl högskolor som andra utbildningsorganisationer. Andra utbildningsorganisationer än högskolor behöver ett godkännande av Strålsäkerhetscentralen för att ordna utbildningen (strålsäkerhetslagen 46 §). Godkännandet kan beviljas för högst fem år åt gången. Högskolor behöver inte ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande för sina utbildningar, men högskolorna kan begära att Strålsäkerhetscentralen ger ett utlåtande om deras strålskyddsutbildningar för strålsäkerhetsansvarig och strålsäkerhetsexpert.

I tabell 1 är listade alla utbildningsorganisationer som har Strålsäkerhetscentralens godkännande för att ordna utbildning för strålsäkerhetsansvariga och på tabell 2 utbildningsorganisationer som inte behöver Strålsäkerhetscentralens godkännande för att ordna utbildning för strålsäkerhetsansvariga. Innehållet i tabell 2 är inte bekräftat i sin helhet för år 2020.

Tabell 1. Utbildningsorganisationer som har Strålsäkerhetscentralens godkännande för att ordna utbildning för strålsäkerhetsansvariga (andra än högskolorna).

 
Utbildningsorganisationer Kompetensområden  
Istekki Oy

Installation, underhåll och reparation av strålningsalstrande anordningar och strålkällor

25.2.2025
POHTO Oy

Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3

9.5.2024
Suomen Turvaprojektit Oy Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3 16.12.2024
Taitotalo Oy Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3 16.1.2025
  Industriell radiografi 16.1.2025

Tabell 2. Utbildningsorganisationer som inte behöver Strålsäkerhetscentralens godkännande för att ordna utbildning för strålsäkerhetsansvariga (högskolor).

 
Utbildningsorganisationer Kompetensområden
Aalto-universitetet Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
Helsingfors universitet Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
  Användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategorierna 1 och 2
  Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten Röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen
Jyväskylä universitet Användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategorierna 1 och 2
  Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
Villmanstrands tekniska universitet
Elina.Hujala(at)lut.fi
Ville.Rintala(at)lut.fi​​​​​​​
Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
  Industriell radiografi
  Användning av kärnenergi
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3