Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Personer som har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren anlita en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka strålskyddet för de anställda och allmänheten.

En strålsäkerhetsexpert behöver inte anlitas vid strålningsverksamhet som varken orsakar yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten eller potentiell exponering. Mer information om när man ska anlita en strålsäkerhetsexpert finns i 17 och 18 § i statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018).

Nedan på den första tabellen listas de personer som har beviljats rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert och som har gett sitt samtycke till publicering av sina uppgifter. På den andra tabellen listas uppgifter på de företag och universitet som erbjuder STA-tjänster.

    Kompetensområde
Namn Kontaktuppgifter Industri och forskning Kärenergi
Airila Markus markus.airila(at)vtt.fi
+358 40 350 8669
X X
Aromaa Jussi

jussi.aromaa(at)platom.fi
+358 44 901 6505
www.platom.fi/STA

X  
Bergman Jörgen jorber(at)utu.fi
+358 44 304 3805
X  
Forsback Sarita sarita.forsback(at)utu.fi
+358 50 544 4807
X  
Galambosi Szabolcs szabolcs.galambosi(at)helsinki.fi X  
Grahn Tuomas tuomas.grahn(at)gmail.com
+358 40 963 5114
www.linkedin.com/in/tuomasg
X  
Haaparanta-Solin Merja

mehaaso(at)utu.fi
+358 29 450 3837
Medicity-tutkimuslaboratorio (utu.fi)

X  
Hakulinen Mikko Mikko.Hakulinen(at)kuh.fi
+358 44 711 3260
+358 50 320 8241
X  
Hatakka Antti

antti.hatakka(at)tvo.fi
+358 2 8381 2707
www.tvo.fi

X X
Heikkinen Pauli pauli.heikkinen(at)jyu.fi
+358 40 805 4072
X  
Hirvonen Hannele

hannele.hirvonen(at)tvo.fi
+358 28 381 2710
www.tvo.fi

X X
Hujala Elina elina.hujala(at)lut.fi X X
Ikonen Ari

ari.ikonen(at)envirocase.fi
www.envirocase.fi

  X
Itälä Aku

aku.itala(at)vtt.fi
+358 20 722 4673
http://www.vttresearch.com/nuclear

X  
Julkunen Petro petro.julkunen(at)uef.fi
+358 50 096 0181
www.uef.fi
X  
Järvinen Joonas joonas.jarvinen(at)vtt.fi
+358 2072 25009
http://www.vttresearch.com//nuclear
X  
Kalvas Taneli taneli.kalvas(at)jyu.fi
+358 44 314 1602
X  
Kankainen Anu anu.kankainen(at)jyu.fi
+358 40 805 4880
X  
Karlsen Wade wade.karlsen(at)vtt.fi X  
Kauppinen Matti matti.kauppinen(at)deetee.com
+358 40 151 4266
X  
Kekki Tommi tommi.kekki(at)vtt.fi X X
Kellokumpu Sakari sta.kellokumpu(at)gmail.com
+358 40 744 1916
sakari.kellokumpu(at)pohto.fi
sakari.kellokumpu(at)oulu.fi
X  
Kettunen Eero eero.kettunen(at)harc.fi
+358 40 554 0831
www.harcint.fi
X  
Kettunen Markku

mkettunen(at)protonmail.com
+358 40 844 3808

Lisätieto: Toimii Puolustusvoimien STA:na

X  
Koivula Teija teija.koivula(at)hus.fi
+358 50 427 9069
X  
Koivunen Petri petri.koivunen(at)platom.fi
+358 44 545 8087
www.platom.fi
  X
Kotiluoto Petri petri.kotiluoto(at)vtt.fi
+358 40 573 3867
X X
Laitinen Mikko mikko.i.laitinen(at)jyu.fi
+358 400 994 836
https://www.linkedin.com/in/mikko-laitinen-1011a19/
X  
Lammela Laura

laura.lammela(at)tvo.fi
+358 2 838 127 82

X  
Laukkanen Jarkko

jarkko.laukkanen(at)tvo.fi
+358 2 8381 3462
www.tvo.fi

  X
Lavonen Tiina

tiina.lavonen(at)vtt.fi
+358 40 137 9085
http://www.vttresearch.com/elemental-analytics
http://linkedin.com/in/tiina-lavonen-6467ba68

X  
Lehto Jyri jyri.lehto(at)hus.fi
+358 40 1636 201
X  
Lemmetty Mikko mikko.lemmetty(at)tvo.fi
+358 44 345 9571
https://www.tvo.fi
https://www.linkedin.com/in/mikko-lemmetty-93041a137/
X X
Leskinen Anumaija anumaija.leskinen(at)vtt.fi X  
Luiro Anne anne.luiro(at)me.com
anne.luiro(at)orionpharma.com
+358 44 290 1337
X  
Luukkonen Jani jani.luukkonen(at)tvo.fi
+358 50 313 3892
  X
Miikkulainen Kukka kukka.miikkulainen(at)gmail.com
+358 50 346 3705
X  
Myllymaa Valtteri valtteri.myllymaa(at)kiwa.com
+358 50 570 6811
www.kiwa.com/fi/
X  
Nurminen Antti antti.nurminen(at)dekra.com
+358 40 500 6004
www.dekra.fi   
X  
Nyman Markus markus.nyman(at)helsinki.fi
+358 29 415 0440
+358 50 564 2481
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/radiochemistry
X  
Paatero Jussi jussi.paatero(at)fmi.fi
+358 500 441 560
X  
Pakarinen Janne jmpaka(at)gmail.com X  
Parkkonen Joni joni.parkkonen(at)jyu.fi
+358 40 805 4499
X  
Pelli Antti antti.pelli(at)outotec.com
+358 400 280 650
X  
Piiparinen Ulla-Maija ulla-maija.piiparinen(at)tvo.fi
+358 40 542 6227
  X
Pilviö Riitta riitta.pilvio(at)curiumpharma.com
+358 50 591 7307
X  
Pohjalainen Ilkka ilkka.pohjalainen(at)jyu.fi
+358 50 400 6749
X  
Puurunen Aki aki.puurunen(at)gmail.com X  
Rintala Ville ville.rintala(at)lut.fi
+358 40 152 9437
www.lut.fi 
X
X
Rossi Mikko

mikko.s.rossi(at)gmail.com
+358 40 707 4024

X  
Ruotsalainen Panu

 
panu.ruotsalainen(a)iki.fi
+358 40 769 7442
https://www.linkedin.com/in/panu-ruotsalainen-477631102
X  
Räty Antti antti.raty(at)vtt.fi
+358 40 742 2399
X X
Salonen Jarno jarno.salonen(at)utu.fi
+358 29 450 4287
Utu.fi - Jarno Salonen
X  
Sarja Nina nijosa(at)utu.fi X  
Schulman Tom tom.schulman(at)athlos.fi
+358 40 051 6020
X  
Siikki Jukka jukka.siikki(at)curiumpharma.com
+358 50 369 9048
X  

Sjövall Heikki

 

heikki.sjovall(at)tvo.fi
+358 28 381 3222
+358 50 467 7614
www.tvo.fi

  X
Tarkiainen Antti

antti.tarkiainen(at)tvo.fi
+358 50 599 0020
www.tvo.fi

  X
Tirri Marko marko.tirri(at)utu.fi
https://www.linkedin.com/in/marko-tirri/
X  
Torpo Leena leena.torpo(at)gmail.com   X
Tuovinen Hanna hanna.tuovinen(at)ires.fi
www.ires.fi
+358 50 528 9364
X  
Tyrväinen Harri

stafellow(at)outlook.com
+358  44 252 4007
https://www.linkedin.com/in/harritapani/

X  
Vainio Ulla ulla.vainio.uv(a)hitachi-hightech.com X  
Varimo Harri harri.varimo(at)hartsiaconsultech.fi
+358 44 597 5766
www.hartsiaconsultech.fi
X  
Viitanen Pekka pekka.viitanen(at)vtt.fi
+358 40 764 0798
X X
Vuorenmaa Kalle kalle.vuorenmaa(at)tvo.fi
+358 28 381 2712
www.tvo.fi
  X
Vähätalo Jyrki jyrki.vahatalo(at)traficom.fi
+358 40 525 8668
X  
Välimaa Ilkka ilkka.valimaa(at)aalto.fi X  

Rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert beviljas på enskilda personer. På de företag och universitet som nämns nedan på tabellen arbetar personer som har beviljats rätt att utöva uppdraget.

    Kompetensområde
Namn Kontaktuppgifter Industri och forskning Kärenergi
EnviroCase Oy info(at)envirocase.fi
www.envirocase.fi
  X
Fortum Power and Heat Oy sta(at)fortum.com
www.fortum.fi/sta
X X
Fysiikan laitos, JY STA-palvelut(at)jyu.fi
+358 40 805 3357
www.jyu.fi/sta
X  
Harc International Oy www.harcint.fi X  
Hartsia Consultech +358 44 597 5766
www.hartsiaconsultech.fi
X  
International Radiation Expert Services (IRES) +358 50 528 9364
www.ires.fi
X  
LUT Yliopisto sta(at)lut.fi
www.lut.fi
X X
Platom Oy sta(at)platom.fi
+358 44 901 6505​​​​​​​
www.platom.fi/STA
X X
Pohto Oy +358 10 843 4500
www.pohto.fi
X  
Sepon Konttori +358 400 570 557
www.seponkonttori.fi
X  
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy STA-palvelut(at)vtt.fi
+358 40 833 9407
X X
TSTA-Palvelut Oy info(at)tsta.fi
www.tsta.fi
X