Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Kommande utbildningar och utbildningsmaterial

Strålsäkerhetscentralen (STUK) anordnar årligen flera utbildningsevenemang, som också behandlar säkerhetsaspekter relaterade till strålningsanvändning.

Utbildningarna ordnas på finska.