Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Utbildning och behörighet (STV och STA)

Osion etusivun ingressi Till användare av strålning Utbildning och behörighet (STV och STA)

I detta avsnitt hittar du information om utbildning för professionella strålningsanvändare och utbildningsmaterial. Därtill beskrivs också utbildningskraven för de personer som ansvarar för strålningsanvändningen i din organisation (STV) och uppges information om personer som fungerar som strålsäkerhetsexperter (STA) inom industri och forskning. Information om andra utbildningar och evenemang hittas i avsnittet ”Annat aktuellt” på webbplatsen Stuk.fi.

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Utbildning och behörighet (STV och STA) Förhandlingsdagarna för avbildning inom hälso- och sjukvården skjuts upp till 2021

STV-utbildning

Strålsäkerhetscentralen godkänner efter ansökan strålskyddsutbildningen för strålsäkerhetsansvariga (STV) som anordnats av en annan utbildningsorganisation än en högskola.

STA behörighet

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren använda en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka strålskyddet för arbetstagarna och allmänheten.

Personer som har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert

Information om personer som har fått behörighet att fungera som STA samt uppgifter om företag och universitet som erbjuder STA-tjänster finns på STUKs webbplats.

Annat aktuellt

I avsnittet Aktuellt finns information om andra utbildningar och evenemang som berör yrkesbranscherna för strålning och kärnsäkerhet (på finska).