Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Utbildning och behörighet (STV och STA)

Uusi Utbildning och behörighet (STV och STA)

Uusi osion etusivun tekstinosto STV-utbildning

STV-utbildning

Strålsäkerhetscentralen godkänner efter ansökan strålskyddsutbildningen för strålsäkerhetsansvariga (STV) som anordnats av en annan utbildningsorganisation än en högskola.

Uusi osion etusivun tekstinosto STA behörighet

STA behörighet

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren använda en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka strålskyddet för arbetstagarna och allmänheten.

Uusi osion etusivun tekstinosto Personer som har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert

Personer som har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert

Information om personer som har fått behörighet att fungera som STA samt uppgifter om företag och universitet som erbjuder STA-tjänster finns på STUKs webbplats.

Uusi osion etusivun tekstinosto Annat aktuellt

Annat aktuellt

I avsnittet Aktuellt finns information om andra utbildningar och evenemang som berör yrkesbranscherna för strålning och kärnsäkerhet (på finska).