Utbildning

Strålskyddsutbildning

Förutsättningen för säker användning av strålning är att arbetstagare som använder strålning och deltar i verksamheten på andra sätt har den utbildning och sakkunskap som arbetsuppgifterna kräver. Vid behov ska verksamhetsutövaren ordna utbildning på verksamhetsstället och uppgiftsspecifik inskolning.

Kommande utbildningar

Strålsäkerhetscentralen ordnar årligen utbildningar där även säkerhetssynpunkter förknippade med användning av strålning behandlas.

Godkännandekrav för att ge utbildning för ansvariga föreståndare

En utbildningsorganisation som ger utbildning för föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning ska ha Strålsäkerhetscentralens godkännande. Godkännandet gäller högst fem år i taget.