Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Harmaa tietolaatikko "Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

"Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

Målet för uppbyggandet och förnyandet av innehållet är att internetsidorna blir lättare att använda. Förnyelsen av internetsidorna blir färdigt under sommaren 2020. Innehållet på de svenskspråkiga sidorna är för tillfället inte samma som på de finskspråkiga sidorna.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan orsaka.

Osion etusivun tekstinosto Strålskyddsutbildning

Strålskyddsutbildning

Förutsättningen för säker användning av strålning är att arbetstagare som använder strålning och deltar i verksamheten på andra sätt har den utbildning och sakkunskap som arbetsuppgifterna kräver. Vid behov ska verksamhetsutövaren ordna utbildning på verksamhetsstället och uppgiftsspecifik inskolning.

Osion etusivun tekstinosto Kommande utbildningar och material för utbildningsdagarna

Kommande utbildningar och material för utbildningsdagarna

Strålsäkerhetscentralen ordnar årligen utbildningar där även säkerhetssynpunkter förknippade med användning av strålning behandlas.

Osion etusivun tekstinosto Utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Utbildning för strålsäkerhetsansvariga

En utbildningsorganisation som ger utbildning för föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning ska ha Strålsäkerhetscentralens godkännande. Godkännandet gäller högst fem år i taget.