Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Strålsäkerhetsincidenter

Avvikande händelser

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska man redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter. Verksamhetsutövaren ska ha en uppdaterad plan för olika platser där strålning används om åtgärder vid strålsäkerhetsincidenter.

Harmaa tietolaatikko "Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

"Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

Målet för uppbyggandet och förnyandet av innehållet är att internetsidorna blir lättare att använda. Förnyelsen av internetsidorna blir färdigt under sommaren 2020. Innehållet på de svenskspråkiga sidorna är för tillfället inte samma som på de finskspråkiga sidorna.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan orsaka.

Osion etusivun tekstinosto Beredskap för avvikande händelser

Beredskap inför strålsäkerhetsincidenter

Man ska redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter.

Osion etusivun tekstinosto Handlande vid avvikande händelser

Handlande vid strålsäkerhetsincidenter

Vid en allvarlig strålsäkerhetsincident ska man agera snabbt.

Osion etusivun tekstinosto Anmälning om strålsäkerhetsincidenter

Anmälning om strålsäkerhetsincidenter

Anmäl en strålsäkerhetsincident omedelbart till Strålsäkerhetscentralen.

Osion etusivun tekstinosto Strålkälla i metallåtervinning

Strålkälla i metallåtervinning

Bland återvinningsmetall kan det finnas radioaktiva ämnen eller apparater som innehåller en strålkälla.