Strålsäkerhetsincidenter

Avvikande händelser

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska man redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter. Verksamhetsutövaren ska ha en uppdaterad plan för olika platser där strålning används om åtgärder vid strålsäkerhetsincidenter.

Osion etusivun tekstinosto Beredskap för avvikande händelser

Beredskap inför strålsäkerhetsincidenter

Man ska redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter.

Osion etusivun tekstinosto Handlande vid avvikande händelser

Handlande vid strålsäkerhetsincidenter

Vid en allvarlig strålsäkerhetsincident ska man agera snabbt.

Osion etusivun tekstinosto Anmälning om strålsäkerhetsincidenter

Anmälning om strålsäkerhetsincidenter

Anmäl en strålsäkerhetsincident omedelbart till Strålsäkerhetscentralen.

Osion etusivun tekstinosto Strålkälla i metallåtervinning

Strålkälla i metallåtervinning

Bland återvinningsmetall kan det finnas radioaktiva ämnen eller apparater som innehåller en strålkälla.