Strålsäkerhetsincidenter

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska man redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter. Verksamhetsutövaren ska ha en uppdaterad plan för olika platser där strålning används om åtgärder vid strålsäkerhetsincidenter.

Beredskap inför strålsäkerhetsincidenter

Man ska redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter.

Handlande vid strålsäkerhetsincidenter

Vid en allvarlig strålsäkerhetsincident ska man agera snabbt.

Anmälning av strålsäkerhetsincidenter

Anmäl en strålsäkerhetsincident omedelbart till Strålsäkerhetscentralen.

Strålkälla i metallåtervinning

Bland återvinningsmetall kan det finnas radioaktiva ämnen eller apparater som innehåller en strålkälla.