Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen definieras med mätinstrument som godkänts av STUK.

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen (november-april).

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten.

Mätinstrumenten eller mätningsmetoderna som används för att bestämma arbetstagarnas strålnings-exponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen. Godkännandet förutsätter att instrumentet är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Radonmätningsburk (integrerande) med giltigt godkännande och giltig kalibrering

 
Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Kalibrerings sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 6.11.2019 25.8.2018 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 28.3.2019 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk 21.2.2019 16.11.2018 Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 14.12.2021 31.10.2018 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation/Godkännande Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Kalibrerings sista giltigshetdag Serienummer på mätinstrumentet
Dosime Oy  /Arbetsplatser Alphaguard P30 12.11.2020 28.8.2019 EF 2331
Helsingfors stad  /Arbetsplatser Corentium Pro 17.1.2023 21.12.2019
21.12.2019
2700005659
2700005664
ND Testaus Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 13.10.2022 19.6.2019 2700001207
Nordic CMG Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 3.4.2023 12.3.2020 2700005609
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio  /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 22.11.2018 10.10.2018 EF1226
Suomen radonhallinta Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000

Corentium Pro
24.3.2020


26.1.2023
10.3.2019


20.11.2019
19.3.2020
19.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
20.3.2020
EF2294


2700005612
2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
         
Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 26.1.2019 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Arbetsplatser Pylon AB-5 7.10.2018 14.9.2019 462
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.
Dela denna sida