Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen definieras med mätinstrument som godkänts av STUK.

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen (november-april).

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten.

Mätinstrumenten eller mätningsmetoderna som används för att bestämma arbetstagarnas strålnings-exponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen. Godkännandet förutsätter att instrumentet är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Radonmätningsburk (integrerande) med giltigt godkännande och giltig kalibrering

 
Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Kalibrerings sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 6.11.2019 25.8.2018 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 28.3.2019 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk 21.2.2019 16.11.2018 Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 14.12.2021 31.10.2018 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Kalibrerings sista giltigshetdag Godkännande
Dosime Oy Alphaguard P30 12.11.2020 28.8.2019 Arbetsplatser
Helsingfors stad Corentium Pro 17.1.2023 21.12.2019 Arbetsplatser
ND Testaus Oy Corentium Pro 13.10.2022 19.6.2019 Arbetsplatser
Nordic CMG Oy Corentium Pro 3.4.2023 12.3.2020 Bostäder och arbetsplatser
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio AlphaGuard PQ2000 22.11.2018 10.10.2018 Arbetsplatser
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 24.3.2020 10.3.2019 Arbetsplatser
  Corentium Pro 26.1.2023 20,11.2019 Arbetsplatser
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 26.1.2019 Arbetsplatser
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.10.2018 14.9.2019 Arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.
Dela denna sida