Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Radonmätningsinstrument- och metoder som används för att definiera radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen och i en bostad ska vara godkända av STUK.

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen och i en bostad bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen.

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten.

Godkännandet av radonmätningsinstrument och –metoder förutsätter att instrumentet uppfyller kraven i strålsäkerhetslagen och förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och att det är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Radonmätningsburk (integrerande) med giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 5.11.2024 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk 19.2.2024 Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 14.12.2021 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.
  

Radonmätningsburk (integrerande) med giltigt godkännande och giltig kalibrering för mätningar av exponering för radon

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande
AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)
Radonmätningsburk 21.1.2024 Arbetstagarens radon exponering
Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonmätningsburk 10.6.2024 Arbetstagarens radon exponering
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation/Godkännande Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Serienummer på mätinstrumentet
Dosime Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro
 
6.2.2025 2700008374
2700008378
2700008415
2700008457
2700008468
2700008671
2700008672
2700008674
2700008675
2700008678
2700008680
2700008681
Helsingfors stad  /Arbetsplatser Corentium Pro 17.1.2023 2700005659
2700005664
Mekanox Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard P30 11.2.2025 EF2450
ND Testaus Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 13.10.2022 2700001207
Nordic CMG Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
Radonax AB /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 28.9.2023 2700006639
RadonFix Suomi Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 14.1.2024 2700006435
2700006436
2700006311
2700006400
2700006416

2700007460
2700008227
270005785
Ramo Pro Oy   /Arbetsplatser Corentium Pro 29.1.2024 2700005872
Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000

Corentium Pro
27.3.2025


26.1.2023
EF2294


2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
2700007355

2700007357
2700007429
2700005415
2700006386
2700006239
2700005932
2700006283
2700005631
2700006763
2700007029
2700007410
2700007683
2700007792
2700007811
2700007813
2700007824
2700007860
2700007859
2700007857
2700007851
2700005549

Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Arbetsplatser Pylon AB-5 20.9.2023 462
Strålsäkerhetscentralen RadonEye Plus2 23.5.2024 PE21812110001-PE21812110080
Ej mätningstjänst
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 13.11.2023 EF1226
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard DF2000 11.12.2023 AG000056
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.