Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen definieras med mätinstrument som godkänts av STUK.

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen (november-april).

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten.

Mätinstrumenten eller mätningsmetoderna som används för att bestämma arbetstagarnas strålnings-exponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen. Godkännandet förutsätter att instrumentet är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Radonmätningsburk (integrerande) med giltigt godkännande och giltig kalibrering

 
Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 6.11.2019 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk 21.2.2019 Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 14.12.2021 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation/Godkännande Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Serienummer på mätinstrumentet
Dosime Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard P30 12.11.2020 EF 2331
EF 2450
Helsingfors stad  /Arbetsplatser Corentium Pro 17.1.2023 2700005659
2700005664
ND Testaus Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 13.10.2022 2700001207
Nordic CMG Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio  /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 13.11.2023 EF1226
Suomen radonhallinta Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000

Corentium Pro
24.3.2020


26.1.2023
EF2294


2700005612
2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
2700007355
       
Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  /Arbetsplatser Pylon AB-5 20.9.2023 462
Radonax AB   /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 28.9.2023 2700006639
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.
Dela denna sida