Godkännanden i anslutning till mätningar

Godkännanden i anslutning till mätningar

Godkännandet för dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för dosövervakningen ska ansöka skriftligt hos Strålsäkerhetscentralen.

Dosimetritjänster, som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas dosövervakning, ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande dels för själva dosimetritjänsten och dels för de mätmetoder som används för dosövervakningen. Likaså måste godkännande ansökas separat för radoninstrument och mätmetoder för radon, med vilka man fastställer radonhalten på en arbetsplats eller i en bostad.

Det ovan nämnda godkännandet ansöks med en fritt formulerad, skriftlig ansökan hos Strålsäkerhetscentralen. I ansökningen ska det på basis av uppgifter om typgranskning och testning och andra pålitliga uppgifter som påvisar mätarens egenskaper bevisas att kraven enligt direktiv ST 1.9 uppfylls. Övriga strålningsmätare godkänner Strålsäkerhetscentralen vid beviljande av säkerhetstillstånd för angivet användningsändamål eller tillsyn av verksamheten.

Dosimetritjänster med giltigt godkännande

Organisation Bransch Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning 31.12.2019 TLD, DIS
Landauer Nordic Holdings Ab Användning av strålning 4.12.2019 OSL
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD