Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

För strålningsarbete utomlands behövs ett så kallat dospass. Dosövervakningsdokumentet som behövs för ett dospass beställs från Strålsäkerhetscentralen.

När en person börjar utföra strålningsarbete inom EU, där hen klassificeras som strålningsarbetare i kategori A, ska personen förse den utländska arbetsgivaren med ett så kallat dospass. Också andra personer som åker utomlands för strålningsarbete bör helst i förväg kontrollera med sin kommande arbetsgivare vilka dokument som behövs.

Det finska dospasset består av två delar

Dospasset består av ett dosövervakningsdokument som beställs från Strålsäkerhetscentralen och ett läkarintyg som skrivits av en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. I dosövervakningsdokumentet har man antecknat uppgifterna om arbetstagarens tidigare strålningsexponering och ur läkarintyget framgår huruvida arbetstagaren är lämplig för strålningsarbete.

Dosövervakningsdokumentet returneras till Strålsäkerhetscentralen

Den utländska arbetsgivaren eller dosimetritjänsten antecknar uppgifterna om den yrkesmässiga strålningsexponeringen och arbetets varaktighet i dosövervakningsdokumentet. När arbetet utomlands upphör ska dosövervakningsdokumentet returneras till Strålsäkerhetscentralen där uppgifterna införs i dosregistret. Ett nytt dosövervakningsdokument kan beviljas först när det tidigare övervakningsdokumentet returnerats.