Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålsäkerhetscentralens uppgift är att upprätthålla nationella mätnormaler, med vilka man säkerställer strålningsmätningarnas tillförlitlighet.

Mätnormaler är till exempel noggranna mätanordningar (joniseringskammare), mätmetoder eller strålkällor med vars hjälp andra mätanordningar kalibreras. Den nationella mätnormalverksamheten utgör grunden för att de i Finland utförda strålningsmätningarna, som anknyter till myndighetskontrollen, är tillförlitliga och internationellt jämförbara. STUK erbjuder även kalibrerings- och strålningstjänster för användare och tillverkare av strålningsmätare.

Som ett nationellt mätnormallaboratorium är STUK expert inom strålningsmetrologi (metrologi = mätvetenskap) och upprätthåller och utvecklar ett nationellt mätnormalsystem samt ansvarar för upprätthållandet av SI-systemet för strålningsstorheter.

STUK är medlem i Europeiska nätverket för nationella metrologiinstitut (EURAMET). Dessutom har STUK medlemskap i dosimetrigruppen inom den rådgivande kommittén för joniserande strålning (CCRI), som tillhör den internationella kommittén för vikt och mått (CIPM), samt i det Europeiska nätverket för strålskydd (EMN for radiation protection). STUK är även medlem i nätverket av mätnormallaboratorier för joniserande strålning, som upprätthålls av det Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Världshälsoorganisationen (WHO), och deltar årligen i jämförelsemätningar som ordnas av nätverken.

STUKs ställning som ett nationellt mätnormallaboratorium grundar sig på lagstiftning som rör STUK. Mätteknikcentralen (MIKES) sköter Finlands nationella metrologiverksamhet.

Annanstans på webbplatsen

Annanstans på nätet