Vid ansökan om säkerhetstillstånd utser verksamhetsutövaren en ansvarig föreståndare för vem man ansöker om STUKs godkännande. Godkännande ansöks även vid byte av den ansvariga föreståndaren. Den ansvariga föreståndaren har en nyckelposition i fråga om säkerställande av strålsäkerheten.

Den ansvariga föreståndarens behörighet

Behörighet kan förvärvas genom att delta i en utbildning som anordnas av en utbildningsorganisation som godkänts av Strålsäkerhetscentralen och ett behörighetsförhör i anslutning till utbildningen. För olika användningstillämpningar av strålning finns utbildning för olika kompetensområden. Behörighetskrav och kompetensområden för den ansvariga föreståndaren beskrivs närmare i direktiv ST 1.8.

Vid byte av den ansvariga föreståndaren företes en kopia av behörighetsintyget till STUK. Om samma person redan är ansvarig föreståndare på något annat tillstånd räcker det med att endast meddela namnet på tillståndshavaren eller tillståndets nummer.

Vid godkännande av den ansvariga föreståndaren kan STUK förutsätta att personen som utsetts till ansvarig föreståndare deltar i lämplig fortbildning, om det gått mer än fem år sedan förhöret.

Ställning av och uppgifterna för den ansvariga föreståndaren

Verksamhetsutövaren fastställer skriftligt den ansvariga föreståndarens uppgifter, befogenheter och skyldigheter i strålsäkerhetsfrågor. Den ansvariga föreståndaren ska ha möjligheter och befogenheter att sköta sin uppgift. Han eller hon ska ha möjlighet att ge anvisningar gällande strålsäkerheten och i situationer med strålningsfara avbryta användningen av strålning.

Den allmänna principen är att föreståndaren som har ansvaret för säkerheten vid användning av strålning är anställd av den organisation som använder strålning. Om den ansvariga föreståndaren inte är anställd av innehavaren av säkerhetstillståndet ska till STUK företes ett avtal om skötseln av den ansvariga föreståndarens uppgifter.

Vid behov kan verksamhetsutövaren utse andra personer utöver den ansvariga föreståndaren till användningsplatsen för att säkerställa säkerheten. Detta kan behövas när verksamheten är omfattande, bedrivs vid flera användningsplatser eller om man undantagsvis utsett samma ansvariga föreståndare till flera säkerhetstillstånd.

I STUKs direktiv ST 1.4 behandlas den ansvariga föreståndarens roll och uppgifter samt också andra ansvariga personers uppgifter närmare.

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246