Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Övervakning av handel med samt införsel och utförsel av radioaktiva ämnen

Övervakning av handel med samt införsel och utförsel av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med radioaktiva ämnen samt införsel av dem till Finland och utförsel av dem från Finland. Införseln och utförseln övervakas vid sidan av STUK också av Tullen.

Med införsel av radioaktiva ämnen avses införsel från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och med utförsel av dem avses utförsel till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. För sådan införsel eller utförsel av eller handel med radioaktiva ämnen behövs ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK.

Också Tullen övervakar införseln och utförseln. I tullanmälan ska typen och mängden av radioaktiva ämnen samt numret på det tillstånd som berättigar till införsel eller utförsel anges.

När radioaktiva ämnen skickas eller mottas mellan medlemsländerna i Europeiska Unionen, är det fråga om transport av radioaktiva ämnen. För dessa transporter krävs inte ett separat tillstånd från STUK. För transporter gäller dock rådets förordning 1493/93/Euratom som ålägger avsändaren undersöknings- och anmälningsplikter. Rådets förordning gäller i alla EU-länder.

I anslutning till denna förordning bekräftar Strålsäkerhetscentralen ett dokument, med vilket mottagaren av en sluten källa i Finland bevisar till avsändaren att det finns ett säkerhetstillstånd för användningen av strålkällan. Dokumentet för transport av slutna källor finns på STUKs webbsida med blanketter. STUK mottar även anmälningar från avsändare av strålkällor i andra EU-länder gällande radioaktiva ämnen som levererats till Finland.

 

Annanstans på webbplatsen

Annanstans på nätet

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246