Skärmningsberäkning vid strålbehandling

Skärmningsberäkning vid strålbehandling

I planeringen av nya utrymmen är det bra att tänka på att utrymmena ofta används under tiotals år medan strålbehandlingsapparaterna byts ut så gott som vart tionde år. Skärmningsberäkningen görs med strålbehandlingsapparatens största accelerationsenergi och fältstorleksvärde om det inte finns en grundad anledning av avvika från dessa. Dosraten väljs i regel på basis av det största värdet som kommer att användas. Strålsäkerhetscentralen ger vid behov ytterligare upplysningar om skärmningsberäkning.