Syftet med säkerhetskulturen är att skapa förutsättningar för en trygg verksamhet. Upprätthållandet av en god säkerhetskultur förutsätter att arbetstagarna och ledningen engagerar sig i detta.

Skapandet och upprätthållandet av en god säkerhetskultur förutsätter att alla arbetstagare är delaktiga och att den högsta ledningen engagerar sig och utövar ledarskapet på ett synligt sätt. Säkerhetskulturen främjas med effektiv informationsförmedling som gör det möjligt för alla arbetstagare att bidra med sin ansvarstagande och medvetna insats för att upprätthålla och utveckla säkerheten. Syftet är inte bara att förebygga olyckor utan att skapa för arbetstagarna förutsättningar för en trygg verksamhet och uppmuntra dem i detta. Ledningen bör ordna arbetstagarna möjlighet att lämna feedback på strålsäkerhetsfrågor och se till att arbetstagarna deltar aktivt i att utveckla förfaringssätt med vilka man säkerställer att strålningsexponeringen är så liten som det rimligtvis är möjligt.

En god säkerhetskultur skapas och upprätthålls genom att

  • främja alla arbetstagares engagemang i strålsäkerhet på alla organisationsnivåer,
  • säkerställa samförstånd i alla ärenden rörande strålsäkerheten i användarorganisationen,
  • erbjuda arbetstagarna redskap och medel med vilka de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt sätt,
  • uppmuntra arbetstagarna att utveckla och tillämpa förfaringsätt och anvisningar som förbättrar strålsäkerheten,
  • säkerställa att alla arbetstagare i organisationen är medvetna om och bär sitt ansvar för strålsäkerhet,
  • uppmuntra till öppen informationsförmedling i frågor kring strålsäkerhet både inom organisationen och mellan andra behövliga instanser,
  • uppmuntra till att ifrågasätta och lära sig, i stället för att alltför lätt nöja sig med existerande praxis,
  • erbjuda medel med vilka organisationen kan kontinuerligt utvecklas och stärka säkerhetskulturen.
Dela denna sida